Logo for the event
HomeAboutAgendaSpeakerssponsors

About

Agenda

Agenda

Speakers

Speaker picture

Marlene Johansson

senior forskare RISE


Dr Marlene Johansson är senior forskare på Sveriges forskningsinstitut, RISE, samt affilierad forskare vid Umeå universitet. Marlene driver flera forsknings- och innovationsprojekt om och för den kulturella och kreativa sektorn och industrin. Marlene har också samordningsansvar för EU-initiativet New European Bauhaus inom RISE som mobiliserar designers, arkitekter, ingenjörer, kreatörer, forskare och studenter i syfte att ta sig an utmaningen att skapa hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer.

Speaker picture

Ann Follin

ordförande Centralmuseernas samarbetsråd


Ann Follin är ordförande i centralmuseernas samarbetsråd och överintendent för Statens museer för världskultur. 

Speaker picture

Eva Månsson

verksamhetschef på Konstnärernas Riksorganisation


Eva Månsson är verksamhetschef på Konstnärernas Riksorganisation som arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer, och representerar 3400 bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige.

Speaker picture

Per Eriksson

ordförande ANA Region Jönköpings län


Per Eriksson är ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, som är den nämnd som ansvarar för kulturfrågor inom Region Jönköpings län.

Speaker picture

Lisa Söderlund

verksamhetsutvecklare/projektledare Kulturskolan


Lisa Söderlund har en bred erfarenhet inom området pedagogisk utveckling, och har arbetat länge med samskapande med målgrupper, volontärer och partners från ideell och offentlig sektor, skola, högskola/universitet samt näringsliv.

Speaker picture

Fredrik Eklöv Cattani

koordinator Västerås stadsbibliotek


Som koordinator på Västerås stadsbibliotek arbetar Fredrik med sociala medier, programverksamhet och samarbeten inom och utom biblioteksrummet. Brinner extra för mötet mellan besökare och personal. När Fredrik tar cykeln och åker ut på pop-up ligger fokus på att nå nya målgrupper, skapa intresse för berättelser och boosta det egna skapandet. Fredrik jobbar även som författare och har hittils släppt 12 böcker där det bubblar av kluringar, trolleri, skuggfigurer, gåtor och utmaningar. Fredrik ritar också serier och tar då och då på sig trollerikostymen och blir "Filiokus Fredrik".

Speaker picture

Björn Ohlén

utvecklare Förvaltningen för Kulturutveckling VGR


Björn Ohlén är bebyggelseantikvarie med lång erfarenhet av platsutveckling och transformation/återbruk av byggnader. Nu arbetar han som utvecklare vid Förvaltningen för Kulturutveckling VGR.

Speaker picture

Karen Austin

utvecklingsbyråkrat


Karen Austin arbetar för närvarande i Botkyrka kommun. Karen har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med frågor som rör mänskliga rättigheter, våldsprevention, främjande av jämställdhet och motverkande av segregation, inom både offentlig förvaltning, stat och kommun och i civila samhällets organisationer.

Speaker picture

Erik Åström

senior rådgivare inom kulturpolitik


Erik Åström är museiman och arkeolog och arbetade tidigare på Kulturrådet med museifrågor och frågor om bild och form från slutet av 90-talet fram till pensionering. I samband med att den s k kultursamverkansmodellen introducerades i början av 2010-talet ingick Erik i den grupp på kulturrådet som fick ansvar för att utveckla statens samarbete och dialoger med regionerna. Tidigare verksam vid Stockholms läns museum från museets start 1983 i 14 år, de sista fem som museichef, I dag sitter Erik bl.a. i styrelsen för Svenska arkivförbundet och för Sveriges hembygdsförbund, i insynsrådet till Statens konstråd och i Bildmuseets rådgivande grupp.

Speaker picture

Tomas Vedestig

ordförande regionala utvecklingsnämnden


Ordförande regionala utvecklingsnämnden region Norrbotten Sjukvårdspartiet

Speaker picture

Magnus Ekwall

avdelningschef Malmö kulturskola


Har runt 30 års erfarenhet av att arbeta med kultur för barn och unga. Han startade bland annat Tvåornas Kör som spridit sig till allt fler kommuner runt om i Sverige. Under hösten har kulturskolan gjort flera nya satsningar med målsättningen att nå ut bredare bland de äldre barnen samt ett mer omfattande utbud av kurser för barn och unga med funktionsvariationer.

Speaker picture

Staffan Isling

vd Sveriges Kommuner och Regioner


Staffan Isling är verkställande direktör på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, sedan 2019. Han har mångårig chefserfarenhet från bland annat Örebro, Tyresö, Haparanda, Gällivare samt Region Uppsala. Staffan är utbildad socionom.

Speaker picture

Johan Seige

projektledare Tillgänglig kultur


Johan Seige. Blind sedan drygt 20 år. Arbetar som föreläsare, musiker, ståuppkomiker. Föreläser om bemötanden, fördomar och den ibland inte helt okomplicerade relationen mellan olika funktionsnedsättningar. Allt med humor och kärlek. Johans stand-up handlar mycket om möten. Komplikationer som uppstår när ”vanlisarna” kanske inte alltid är så fördomsbefriade man tror man är. Lite tuffare än föreläsningarna. Projektledare i tillgänglighetsfrågor sedan ca 10 år. Från Västerås boende på Gotland. Lirar i DeLyttasKapell.

Speaker picture

Katrin Behdjou Arshi

kulturlots i Stockholm stad


Som kulturlots jobbar Katrin Behdjou Arshi med att möjliggöra ett etableringsklimat för stadens kulturella och kreativa näringar, kulturlivets aktörer i dialog med fastighetsägare för att stärka kulturens plats i en stad som växer. Kulturlotsen jobbar i stadsutvecklingens tidiga skeden och i ett här och nu perspektiv och verkar platsutvecklande genom modellen kulturdriven stadsutveckling.  

Speaker picture

Christer Gustafsson

professor i Kulturvård Uppsala universitet


CG är professor i Kulturvård vid Uppsala universitet. Hans forskning handlar om hur anpassad återanvändning av kulturmiljöer kan bidra till hållbar utveckling. Han har sedan Sverige gick med i EU haft flera uppdrag från EU Kommissionen. F n är han engagerad i att ta fram ny indikatorer för kultur och kulturarv inom FN:s hållbarhetsmål.

Marie Starck

moderator och kultursekreterare Svenska kyrkan


-

Speaker picture

Anders Frostell

ordförande Eskilstuna-Kurirens stiftelse


Anders Frostell är ordförande för Eskilstuna-Kurirens stiftelse. Han är en av initiativtagarna till det nya Selanderpriset som är framtaget av Eskilstuna-Kurirens stiftelse. Stiftelsen skapades av JA Selander 1940, då även priset skapades, ett årligt pris på 100 000 kronor. Priset ska gå till individer eller organisationer i civilsamhället som verkar i den tidigare chefredaktören JA Selanders anda. JA Selander trotsade den svenska censuren och dödshoten från nazisterna under andra världskriget, och valde yttrandefriheten.

Speaker picture

Operaimprovisatörerna

tre operasångare & en pianist improviserar


Operaimprovisatörerna bildades 2007 och är en av få grupper i världen som ägnar sig åt improviserad opera på professionell nivå. Sedan starten har vi gjort 15 egna produktioner, ett stort antal turnéer över hela landet och vi har medverkat i en mängd olika sammanhang. Några av våra samarbetspartners och kunder är Stockholm Stadsteater, Malmö Opera, Göteborgsoperan, Norrlandsoperan, Folkoperan, Scenkonst Sörmland, Vadstena-Akademien och Lunds humorfestival. Vi skapar alltid opera i samspel med publiken och utgår ifrån deras förslag och idéer, oavsett om målgruppen är en förskoleklass, en van operapublik eller ett äldreboende. Vi dyker gärna upp på ställen där man minst av allt förväntar sig att få höra opera, och vår målsättning är att förnya operakonsten och att ny ut med opera till nya målgrupper. Under konventet medverkar operarösterna Alexandra Orrgård Solén, Samuel Jarrick och Linus Flogell till skönt ackompanjemang av pianisten Maria Olofsson.

Speaker picture

Peter Larsson

musiker och textförfattare


Musikern och textförfattaren Peter Larsson har deltagit i ShareMusics aktiviteter sedan den allra första kursen i Sverige 2002. Han har varit med i en rad projekt, labb, föreläsningar och är även ena halvan av musikduon Parasonic. Peters specialitet är musikteknologi och han är särskilt engagerad i innovativa sammanhang där ny teknik utvecklas. I samband med sina föreläsningar, har Peter även skapat en stark monolog som bygger på hans egna erfarenheter om hur samhället har satt käppar i hjulet för hans konstnärliga utövande. Monologen har sedermera blivit en föreställning – Genom glas – som du får ett smakprov på under programpunkten.

Speaker picture

Calle Nathanson

vd Folkets hus och parker


Calle Nathanson är vd för Folkets hus och parker. 2021 utsåg han till regeringens särskilde utredare2021 utsågs Nathanson till regeringens särskilda utredare för att se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst.

Speaker picture

Susanne Andersson

kommunstyrelsens ordförande Götene kommun


Kinnekulle i Götene kommun är ett område med många konstnärer, konsthantverkare och andra kulturaktörer.  Susanne Andersson ger kommunens syn på hur detta påverkar samhällsutvecklingen i Götene och kommunens roll i att stödja kulturföretagen och platsens utveckling.  

Speaker picture

Anna Ridderstad

ordförande Konstnärscentrum


Anna Ridderstad representerar här bild- och formområdet, måleri, skulptur, film, fotografi, konsthantverk och illustration. Konstnärscentrum Öst arbetar med uppdragsförmedling mot en rad olika aktörer, kopplar ihop konstnärer och beställare av konst, arbetar med konst i offentliga rum, konstnärers möte med skolelever, kompetensutveckling, mässor och branschdagar.

Speaker picture

Helena Olsson

chef stadsutveckling Fastighetsägarna Stockholm


Helena Olsson ansvarar för programområdet Stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm och har i ett flertal rapporter visat på städernas omvandling från att vara platsen dit vi tar oss för att shoppa till en plats att umgås och uppleva, där kulturen spelar en allt viktigare roll som drivkraft i stadsutvecklingen. Helena sitter också i styrelsen för den ideella organisationen ”Storstockholm Konst & Arkitektur” som ska arrangera festivalen Wall Street Stockholm 2022.

Speaker picture

Erkki Tuomioja

riksdagsledamot Finland


Erkki Tuomioja är riksdagsledamot i Finland, har en lång karriär bakom sig som politiker och ambassadör. För tillfället torde han vara den äldsta i Finlands riksdag, men valdes in som en av de yngsta i riksdagen som 24-årig år 1970. 

Speaker picture

Anders Olofsson

projektledare Statens konstråd


Anders Olofsson har varit projektledare för Coronasamlingen.

Speaker picture

Amira Hassan

kulturdriven utveckling


Arbetar med kulturdriven utveckling, som handlar om att ge samhällets alla unga mellan 16–25 år lika möjlighet att både vara del och ta del av det som kultursektorn erbjuder. Med sin tidigare erfarenhet inom kulturlivet såsom public service, fria kulturlivet och kommunala verksamheter så besitter Amira också en bred kunskap kring utvecklingsfrågor som makt och inkludering.

Speaker picture

Ika Johannesson

journalist, programledare, författare


Som kulturjournalist har Ika Johannesson en lång och bred erfarenhet. Hon har bl a arbetat för Dagens Nyheter, Sveriges Radio, Vi läser och DI Weekend. Under ett antal år drev hon tidningen Sex, hon var också med om att starta magasinet Filter. De flesta känner henne nog främst som programledare i SVT:s Kulturnyheterna och andra tv-program. Ika har skrivit flera böcker, varav reportageboken ”Blod Eld Död” om den svenska döds- och black metal-scenen, som hon skrev tillsammans med Jon Jefferson Klingberg, är den som fått allra mest uppmärksamhet. Den räknas idag som något av ett standardverk inom musikjournalistiken.

Speaker picture

Mattias Irving

Tro & Solidaritet


-

Speaker picture

Agneta Carlson

Hemslöjdens Riksförbund (SHR)


-

Speaker picture

Sofie Jansson

Wikimedian in Residence


Sofie Jansson är Wikimedian in Residence hos Biblioteksutveckling Sörmland och Sörmlands museum mellan december och maj. Hon har mångårig erfarenhet av Wikipedia och dess systerprojekt, och av att hjälpa nybörjare att komma igång med att redigera och bli en del av kunskapsspridningen i världens största uppslagsverk.

Speaker picture

Sten Bernhardsson

kulturdirektör Uppsala kommun


Kulturdirektör i Kulturförvaltningen Uppsala kommun.

Speaker picture

Agnes Hansius

förbundsordförande Ung Media Sverige


-

Speaker picture

Andreas Wandegren

förbundsordförande SUB


Andreas Wandegren är förbundsordförande för SUB - Riksförbundet För Subkultur.

Speaker picture

Axel Pettersson

projektledare GLAM/Outreach


Jag jobbar med GLAM-sektorn, utbildning av museipersonal, innehållsdonationer, skrivstugor och är föreningens presskontakt.

Speaker picture

Jimmy Jansson

kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna kommun


gruppledare för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i Eskilstuna

Speaker picture

Jojje Olsson

journalist, författare, fotograf, kinamedia.se


Jojje Olsson: "Xi Jinping förändrar Kina" Kina har förändrats fort under Xi Jinping, som varit den drivande kraften bakom de senaste årens alltmer aggressiva hållning från Pekings sida. Trots presidentens maktfullkomlighet så är det inte många i Sverige som känner till vem Xi Jinping egentligen är, vart han kommer ifrån eller vilka planer han egentligen har för Kina. – Därför kommer jag ägna min presentation åt att berätta hur Xi hittills har förvandlat Kina, samt vad vi i framtiden kan vänta oss från världens största land under hans ledning. Jojje Olsson är frilansande utrikeskorrespondent med egen nyhetsblogg. Han har under åren rapporterat så initierat om Kina att han portats från landet och tvingats till exil i Taiwan.

Speaker picture

Sverker Olofsson

samtalsledare


-

Speaker picture

Amanda Backlund

bibliotekskonsulent


Amanda arbetar som bibliotekskonsulent inom Lässatsningen Eskilstuna bibliotek med läsfrämjande arbete för barn 0-12 år. Amanda möter framför allt barnen på deras fritid genom olika kommunala verksamheter, organisationer, föreningar m fl.

Speaker picture

Robert Brodén

projektledare Postkodstiftelsen


-

Speaker picture

Mariangela Méndez Prencke

ordförande för Svenska Curatorföreningen


Mariangela Méndez Prencke är konsthallschef för Havremagasinet länskonsthall i Boden och Ordförande för Svenska Curatorföreningen som är en politiskt obunden ideell verksamhet med syfte att företräda, tillvarata och främja curatorers yrkesmässiga, ekonomiska och sociala position.

Speaker picture

Alexandra Shanahan

verksamhetsutvecklare Evelyn Stockholm


Samtalet modereras av Alexandra Shanahan som också är artist, låtskrivare och producent under namnet Maydar samt verksamhetsutvecklare på Evelyn Stockholm.

Speaker picture

Peter Åkerberg

enhetschef utvecklingsenheten Kulturskolan


Peter Åkerberg är nytillträdd utvecklingschef på Kulturskolan i Stockholm, med lång erfarenhet inom skolvärlden och att arbeta med digitalisering i lärandet.

Speaker picture

Bo Nikolausson

verksamhetsledare och talentcoach


Bo har en bakgrund både som musiker och låtskrivare och har släppt musik som har legat på topp 10-listorna i Sverige, och har spelats mycket speciellt i Nordamerika och turnerat över hela världen i bandet Charizma. Han har även en bakgrund med artistutveckling, startat festivaler och musikhus, arrangerat spelningar och andra evenemang genom studieförbunden i Sverige och var under några år verksamhetsledare för TBV:s musikavdelning i södra Sverige. Bo har varit engagerad i Talentcoach sedan starten av programmet och är nu verksamhetsledare. Han är även engagerad i låtskrivarkursen och musikproduktions programmet på Linnéuniversitetet.

Speaker picture

Daniel Staley

skådespelare och dansare


Daniel har arbetat som skådespelare i flertalet år i både teaterföreställningar och på film samt som pedagog på bl.a Fridhems Folkhögskola. På Kulturcentrum Skåne arbetade Daniel som dramalärare från 2000-2010 och på Kreativa Akademin (numera Teater över gränserna) som danspedagog i 7 år, ett kulturprojekt som riktar sig till vuxna med psykisk ohälsa. Han har även uppskattade klasser med frigörande dans för alla intresserade. Daniel har dansat med Memory Wax sedan 2007.

Speaker picture

Annika Hedås Falk

utbildningsdirektör Nobelprismuseet


-

Speaker picture

Dag Celsing

utredare


Dag Celsing är utredare och konsult med inriktning på scenkonstens organisationer, hus och platser. Ett fokusområde är samspelet mellan regionala organisationer, kommuner, det fria kulturlivet och lokala arrangörer. 2010–2016 var han direktör för Västmanlandsmusiken och dessförinnan programchef för Västerås Konserthus. Han har också arbetat operativt med hembygdsföreningar, bygdegårdar, kulturmiljövård och industrisamhällets kulturarv.

Speaker picture

Lotta Lekvall

vd Folkteatern Göteborg


Lotta Lekvall är VD för Folkteatern i Göteborg sedan 2015. Innan dess var hon under tio år VD för Nätverkstan. Hon har länge haft kontakt med scenkonsten och arbetat med det småskaliga kulturlivet, publicister, konstnärer både nationellt och internationellt. Hon har deltagit i utredningar om scenkonst, en om Wermland Opera och en om Gävle konserthus och symfoniorkester. Hon har bl a suttit i styrelserna för Kungliga Operan, Konstnärsnämnden och Innovatum, i Rådet för Kulturella och Kreativa Näringar och sitter nu i Rådet för Europastudier på Göteborgs Universitet.

Speaker picture

Nils Hallén

föreläsare, organisations- och rekryteringskonsult


Med sin bakgrund som personalchef och VD har Nils även mångårig erfarenhet av att arbeta med rekrytering och outplacement. Nils är ansvarig för kursen personal- och kompetensförsörjning på Södertörns högskola. Han agerar gästföreläsare inom rekrytering på Stockholms Universitet och har givit ut boken ”Rekrytering och urval – teori och praktik”.

Speaker picture

Ola Wong

kulturredaktör nättidskriften Kvartal


Ola Wong är redaktör för kultur- och samhällsjournalistik för tidskriften Kvartal och fristående krönikör för Expressen.

Speaker picture

Aron Ambrosiani

digital producent vid Nordiska museet


Aron Ambrosiani är digital producent vid Nordiska museet. Nordiska museet har varit verksamma på Wikipedia och Wikimedia Commons i tio år. Aron kommer att berätta om det pågående skolprogrammet Att skriva kulturhistoria på Wikipedia där gymnasieelever skriver wikipediaartiklar inom ramen för sina gymnasiearbeten, samt museets arbete med massuppladdningar och skrivstugor. Foto: Severus Tenenbaum CC BY

Speaker picture

Helena Wessman

rektor Kungliga Musikhögskolan


Helena Wessman tillträdde som rektor för Kungl. Musikhögskolan 5 juni 2019. Helena har en bakgrund som professionell trombonist, utbildad vid KMH, och har spelat med bland annat Regionmusiken i Linköping och Musik i Uppland. I närmare 25 år har Helena verkat som musikadministratör och ledare på olika poster inom svenskt musikliv, senast som konserthuschef för Berwaldhallen i Stockholm.

Speaker picture

Daniel Sjögren

nämndsordförande Kulturnämnden


Daniel har varit verksam som kulturnämndens ordförande i 3 år. Han företräder S och har ett stort intresse för och engagemang i olika kulturuttryck.

Speaker picture

Sophia Alexandersson

verksamhetschef och konstnärlig ledare ShareMusic


Med bakgrund som musiker, har Sophia Alexandersson en stark tilltro till den universella rättigheten att få uttrycka sig konstnärligt. 2003 var hon projektledare för den första ShareMusic-kursen i Sverige. Idag är hon verksamhetschef och konstnärlig ledare för organisationen ShareMusic & Performing Arts, numera kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering.

Speaker picture

Kajsa Ravin

generaldirektör Kulturrådet


Kajsa Ravin är sedan våren 2020 generaldirektör för Kulturrådet. Hon har tidigare erfarenhet som kulturdirektör i Region Uppsala och har tidigare bland annat arbetat som förvaltningschef för kultur och fritid i Gävle kommun och som verksamhetschef i Karlstads kommun. Ravin har även arbetat vid flera kulturmyndigheter, bland annat Statens kulturråd.

Speaker picture

Philip de Croy

religionsvetare, thanatolog, författare


Philip de Croy är religionsvetare och Sveriges enda thanatolog (dödsvetare). Som föreläsare, krönikör och författare till ”Boken för dig som en dag ska dö” (Verbum) är han en uppskattad samtalspartner i olika sammanhang när det gäller frågor kring livets slut. Han är som författare också aktuell med barnboken ”Siffertjuven” (Kvidevitt förlag).

Speaker picture

Daniel Forsman

stadsbibliotekarie kulturförvaltningen Sthlms stad


Daniel Forsman är stadsbibliotekarie i Stockholm sedan 2018. Före det var han prefekt och bibliotekschef vid Chalmers. Att arbeta med förändringsprocesser utifrån användarnas beteenden och drivkrafter har hela tiden varit en naturlig del av arbetssättet. I sin roll som ansvarig för biblioteken vid ett lärosäte och i en kommun har förändringsledning blivit ett allt större fokus.

Speaker picture

Päivi Hellberg

strateg nationella minoriteter och folkhälsa


Päivi Hellberg. Strateg, Oxelösunds kommun. Samordnar kommunens arbete med nationella minoriteter och en del folkhälsofrågor. En av initiativtagarna till nätverket för nationella minoriteter i Sörmland

Speaker picture

Anna Söderbäck

direktör Konstnärsnämnden


Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter och håller sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor. Konstnärsnämnden genomför residens och internationella utbyten genom IASPIS – Internationella programmet för bild och form, Internationella programmet för musik samt Internationella programmet för dans. Konstnärsnämnden kommer under 2022 att utveckla internationella program för teater och cirkus.

Speaker picture

Kory Davis

analytiker Postkodstiftelsen


-

Speaker picture

Åsa Erlandsson

författare och reporter DN


Åsa Erlandsson: ”De kallas ensamma galningar; - men försöker systematiskt rasera vårt demokratiska samhälle” Åsa Erlandsson är journalist på Dagens Nyheter, och författare till flera böcker. Hennes bok ”Det som aldrig fick ske: Skolattentatet i Trollhättan” var en granskning av ett högerextremt dåd. I april kommer boken om terroristattentatet på Drottninggatan, som var ett IS-relaterat dåd. Oavsett ytterkant har gärningsmännen gemensamt att de med vapen och våld vill störta vårt fria, demokratiska samhälle och stöpa om det i grunden. Men kalla dem inte ensamma galningar. Attentaten föregås av lång planering, gärningsmännen vet precis vad de gör och även om de är ensamma i det verkliga livet, är de långt ifrån ensamma på nätet. Där ingår de i världsomspännande och extrema sammanhang som göder och föder deras idévärld. Deras attentat är inte något utslag av tillfällig galenskap - de menar allvar. Efter sig lämnar de chockvågor som fortsätter skaka människor och samhälle långt efteråt.

Speaker picture

Johan Söderman

professor barn- och ungdomsvetenskap GU


Johan Söderman är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet, med ett stort intresse för kultur i allmänhet och musik i synnerhet. Han disputerade på hiphopmusik 2007 och lyfte då fram hiphopens funktion som en folkbildningsrörelse för unga. Han är en uppskattad föreläsare kring den globala hiphopkulturen, men även kring sådant som lobbyism och sociala rörelser på nätet. Han är en varm anhängare av folkbildning i olika former och är ledamot i Folkbildningsrådets styrelse.

Speaker picture

Holger Tistad

förtroendevald Scen & Films avd 15, Riksteatern


-

Speaker picture

Malin Lagergren

kultur- och bildningschef Region Dalarna


Malin Lagergren är sedan elva år kultur- och bildningschef i Region Dalarna och har tidigare varit chef för Film i Dalarna. Det är på regionens initiativ den nationella kunskapsöversikten om Scenkonstens organisationer tagits fram. De verksamheter som ryms inom samverkansmodellen i Dalarna rymmer allt från verksamhet i egen förvaltning till ideella föreningar, stiftelser och bolag.

Speaker picture

Olof Westring

utvecklingsstrateg


Utvecklingsstrateg Dans i Nord i Norrbotten

Speaker picture

Kerstin Brunnberg

journalist/fd. ordf. Statens Kulturråd/fd. vd SR


Journalist, fd vd Sveriges Radio, fd ordf Kulturrådet, Ordf Kulturhuset Stadsteatern, ledamot i Nämnden för musikalisk mångfald.

Speaker picture

Marcus Horning

stadsbyggnadsdirektör i Malmö


Marcus Horning är stadsbyggnadsdirektör i Malmö sedan två år tillbaka. Marcus ansvarar för Malmös fysiska utveckling och framtid, hur vi skapar rumsliga förutsättningar för den attraktiva och hållbara staden. Det arbetet utgår från att ta tillvara på kraften och potentialen som finns i Malmö idag.

Speaker picture

Cecilia Nilsson

skådespelare


Skådespelare med en lång karriär inom både teater och film. Några höjdpunkter rollerna i ”Tre systrar” i regi av Robert Wilson, Stockholms Stadsteater, ”Personkrets 3:1” av och i regi av Lars Norén, Riksteatern/Dramaten och i SVT-serierna ”Graven” och ”Morden”. 2012 mottog hon en Guldbagge för sin roll som Inga i ”Simon och ekarna”, i regi av Lisa Ohlin. 

Speaker picture

AnnaSara Perslow

ordförande Styrelsen för Kulturutveckling


Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götalandsregionen har under flera år fungerat som regionalt processtöd i platsutveckling och har en bred erfarenhet av hur kulturdriven platsutveckling. AnnaSara ger sin bild av den regionala rollen.  

Speaker picture

Simon Strömberg

samordnare barn och unga Kulturrådet (moderator)


-

Speaker picture

Sara Edström

ordförande för Konstnärernas Riksorganisation


Sara Edström är bildkonstnär och ordförande Konstnärernas Riksorganisation som arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild och formkonstnärer med 3400 medlemmar. Hon är en av grundarna av Galleri Syster i Luleå.

Speaker picture

Oskar Kvant

utvecklingsansvarig Kultur Studieförbundet Bilda


Oskar Kvant är nationellt utvecklingsansvarig inom området Kultur på Studieförbundet Bilda, och driver frågor kring bland annat kultur och hälsa, kompetens- och ledarutveckling, strategier för kulturverksamheten och samverkan med Bildas andra profilområden. Oskar är utbildad musikpedagog och musikterapeut, utbildad på Musikhögskolan i Stockholm, och har en bakgrund som lärare inom historia och religion.

Speaker picture

Mark Bounds

konsult, A&R


Mark Bounds har sin bakgrund i skivbolagsbranschen som A&R och artistutvecklare. Han började på Sony UK på 90-talet innan han startade en A&R konsultverksamhet till Sony Europe, Sony Japan och BMG Australia, för att nämna några. Han har även arbetat inom den moderna musikutbildningssektorn och sitter i Advisory Board för SXSWedu och har levererat många program för artistutveckling och kreativa branschers utveckling. Han har deltagit i paneler vid ett flertal konferensen om framtidens artistsutveckling i t.ex. SXSW i USA, BIGSOUND i Australien men även i Sverige vid olika universitets, högskolors och studieförbunds kurser och program. I Sverige arbetar han med Talentcoach under Länsmusiken i Kalmar län för att hjälpa till med deras program för hållbart företagande och artistutveckling i regionen. Mark fungerar som en mentor inom olika områden och har en passion för att ta tillvara andra branschers kunskap om prestationsutveckling och då särskilt från sporten.

Speaker picture

Rebecca Schagerström Allen

danskonsulent Scenkonst Sörmland


Rebecca Schagerström Allen arbetar som danskonsulent på Scenkonst Sörmland, är yrkesutbildad dansare inom samtida dans och jobbar också som danslärare. Rebecca vill främja danskonsten genom att hitta nya sammanhang och plattformar för dansen, arbeta för att tillgängliggöra dans för nya målgrupper och vara med och utveckla Sörmland som en attraktiv plats för professionella dansutövare att verka i.   Rebecca har tidigare arbetat på kulturskolor, som kultursamordnare, med dans i förskolan, arbetat och haft residens med koreografer så som Marie – Gabrielle Rotie & Lea Andersson.

Speaker picture

Ulrich Kaatz

direktör och konstnärlig pedagogisk ledare


Kaatz har varit verksam i Vänersborg sedan 1985. Efter fyra år som professor i orkester- och ensembleledning vid Musikhögskolan i Stuttgart startade han 2006 projekt inom talangutveckling som Polstjärnepriset och YOMA - Young Musicians Academy. För detta arbete erhöll han 2017 Kungliga Musikaliska Akademiens främsta utmärkelse, Medaljen för Tonkonstens Främjande.

Speaker picture

Mikael Törmä

stabschef Kultur och Utbildning Region Sörmland


Mikael Törmä arbetar som stabschef på Kultur & Utbildning i Region Sörmland. I hans uppdrag ingår att samordna arbetet med regional utveckling med särskilt fokus på kulturella och kreativa näringar.

Speaker picture

Hanna Sjöberg

avdelningschef på kulturförvaltningen i Malmö


Sedan tre år även processägare för det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet kring barnrätt. Hanna har lång erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet inom museum, bibliotek och scenkonst och ser det strategiska barnrättsarbetet som det viktigaste och roligaste hon gjort hittills i sitt yrkesliv.

Speaker picture

Dag Franzén

direktör Gotlandsmusiken


Dag Franzén är direktör för Gotlandsmusiken, adjungerad i styrelsen för Regional musik i Sverige, ordförande i Musikchefskollegiet och ledamot av Svensk Scenkonsts styrelse. Han har tidigare arbetat internationellt som generalsekreterare för Jeunesses Musicales International och som chef för Music Crossroads med Afrika som arbetsfält.

Speaker picture

Linda Portnoff

ekonomie doktor, musiker och företagare


Ekonomie doktor i kulturekonomi, musiker och grundare till Tangy Market. Linda har i sin forskning intresserat sig för musikbranschens maktbalanser och styrningsfrågor, hon har varit vd för intresseorganisationen Musiksverige och driver numera Tangy Market, en digital tjänst som erbjuder investeringsmöjligheter i musikrättigheter.

Speaker picture

Li Andersson

undervisningsminister Finland


-

Speaker picture

Anna Adeniji

konsult på Inclusion Academy och moderator


-

Speaker picture

Carl Forsberg

kultursekreterare Sotenäs kommun


Carl Forsberg är kultursekreterare i Sotenäs kommun men har också varit med i den operativa platsutvecklingsprocessen i Bottnafjorden. Han ger sin syn på samverkan mellan kultur och övrigt näringsliv och kommunens roll i platsutveckling. 

Speaker picture

Conny Brännberg

ordförande Kulturnämnden Västra Götaland


Kulturnämnden i Västra Götaland har under 2020-2021 gjort en satsning på tre kultursystem i Västra Götaland. Conny Brännberg ger en bakgrund till satsningen och vad satsningar på samverkan mellan kulturaktörer och med övrigt näringsliv kan bidra med för en plats utveckling

Speaker picture

Miguel Azcue

konstnärlig ledare Memory Wax/koreograf Inside Out


Miguel Azcue och Johanna Jonasson grundade Memory Wax 2004. Miguel föddes på Kuba men har ständigt varit i rörelse under sin uppväxt och kallar även Ecuador och Mexico för hemma. Hans dansutbildning startade på Escuela Nacional de Danza på Kuba och fortsatte sedan sina studier vid University of Utah i USA. Han har arbetat som dansare i olika professionella danskompanier runt om i världen, bl.a. Retazos Danza Teatro/Kuba, National Company/Ecuador, Ririewoodbury Dance Company/USA, Carte Blanche/Norge och Philippe Blanchard/Sverige.

Speaker picture

Lovisa Kronstrand Alinder

nationell körpedagog Svenska Kyrkosångsförbundet


-

Speaker picture

Maria Jacobsson

verksamhetschef Hemslöjdens Riksförbund (SHR)


-

Speaker picture

Thea Östin

textil hemslöjdskonsulent Kalmar


-

Speaker picture

Jonna Similä

sakkunnig Dialogpausstiftelsen


Jonna är sakkunnig vid Dialogpausstiftelsen som arbetar för en mer konstruktiv samhällsdebatt så att man får med människor med olika utgångspunkter jämlikt, och att man även inkluderar dem som ofta lämnas utanför diskussionerna.

Speaker picture

David Baas

reporter Expressen


David Baas: "Därför hatar extremister granskande journalistik" Alla hatar granskande journalistik om man själv blir utsatt för den, men för extremister finns det flera skäl att peka ut journalister som sina värsta fiender. Det handlar inte bara om journalistikens demokratiska uppdrag utan också om att hatet mot journalister är en viktig bricka i deras politiska spel.  Men efter femton års extremistbevakning anser Expressens David Baas att den viktigaste förklaringen är att god - och ihärdig - journalistik hotar extremisternas affärsidé när deras storytelling om den ärorika kampen avmystifieras.

Speaker picture

Fredric Öslöf

projektledare Digital Blackbox


Fredric Öslöf är projektledare för Digital Blackbox inom Smart Coop. Projektet fokuserar på hur vi kan skapa sociala digitala arenor kring föreningsliv, kultur och scenkonst. Workshopen på Folk och Kultur är en del av denna satsning. Projektet bygger på en förstudie där 16 producenter och ledare från kultur, scenkonst och föreningsliv har intervjuats. Genom intervjuer har framtida behov och best-practice kunnat identifieras. Fredric har en lång erfarenhet från digital marknadsföring och underhållning. Genom denna workshop vill vi förmedla kunskap om hur man skapar sociala digitala möten som känns. Digital Blackbox är finansierat av Kulturbryggan. 

Speaker picture

Staffan Becker

chef Berwaldhallen Sveriges Radios Symfoniorkester


Becker är chef för Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen, Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. Han var tidigare vd och konserthuschef för Vara konserthus och har också varit länsmusikchef för Musik i Dalarna och konstnärlig ledare för Musik vid Siljan. Han har en bakgrund som kontrabasist under nästan 20 års tid i Kungliga Filharmoniska Orkestern.

Speaker picture

Sofia Rasmussen

grundare och vd


Sofia är expert på arbetsmarknadsfrågor, ungas värderingar och livsstilar, jämställdhet i arbetslivet och olika generationers arbetslivsvärderingar. Hon har synts i ett flertal sammanhang där hon lyft fram hur både privat och offentlig sektor kan förbereda sig för morgondagens krav och utmaningar. De senaste åren har Sofia genomfört ett antal undersökningar med fokus på kultursektorn och kompetensutveckling.

Speaker picture

Sermon Shaba

integrationsamordnare Strängnäs kommun


En kamera och gott fika var orsaken till att få många svenskatalande vänner och att komma in snabbare till samhället. Fotografi, dans, musik, konst och andra kulturformer är en väg till ökad integration. Integration handlar om att mötas, bidra och att skapa tillsammans – på lika villkor. Den här typen av skapande möten kan vara universella och den kulturella bakgrunden och vilket språk man pratar spelar inte så stor roll. 

Speaker picture

Elin Ljungqvist

festivalkoordinator Värnamo kommun


Elin Ljungqvist är koordinator för Värnamo Filmhistoriska Festival. Hon har en bred utbildning inom historia och kulturarv och bild och form. Sedan tio år tillbaka har hon varit projektledare för flera olika projekt med inriktning mot historia och kulturarv där hon även har arbetat en hel del med film och filmpedagogik, främst med barn och unga.

Speaker picture

Sousou Cissoko

musiker, kompositör och medlem i UTOM


Sousou Cissoko är sångerska, musiker, kompositör, föreläsare och projektledare. Hon är en av världens få kvinnliga koraspelare och mest känd som sångerska och gitarr/kora spelare i gruppen ”Sousou & Maher Cissoko”. Duon har turnerat i över 30 länder, vunnit Årets nykomling 2010 och Årets grupp 2018 på Folk- och världsmusikgalan, Årets Folk på Manifestgalan för albumet Africa Moo Baalu 2014, turnerat med Laleh, spelat på Polarprisgalan och gjort hundratals barnföreställningar i hela Sverige, Danmark och Norge. Tillsammans driver Sousou och Maher även kulturcentret Jaliya Camp i deras andra hem Abene i Senegal. 2021 tilldelades Sousou Taubestipendiet av Sveriges kompositörer och textförfattare (Skap).

Speaker picture

Christoffer Nobin

dirigent, kompositör och medlem i UTOM


Christoffer Nobin är en svensk grammisnominerad dirigent, kompositör, musikchef och låtskrivare. Han är idag en av de mest efterfrågade dirigenterna i sin generation i Skandinavien, där han regelbundet återkommer som gäst hos orkestrar och operahus. Christoffer har även komponerat flera operor och musikaler, varit anställd som musikchef på Norrlandsoperan, varit chefsdirigent och konstnärlig ledare hos Östgöta blåsarsymfoniker i Linköping samt spelat in skivor och filmmusik med ett flertal av landets orkestrar. Under pandemin, då mycket orkesterverksamhet gick på sparlåga, passade Christoffer på att starta upp en verksamhet som låtskrivare och producent av dans- och popmusik. Sedan den första singeln släpptes i juni 2021 har låtarna haft mer en halv miljon lyssningar enbart på Spotify.  

Speaker picture

Louise Lindén

innovationschef/festivalarrangör LiveGreen


Louise Lindén, festivalarrangör & riskidealist på LiveGreen. 30 år från Karlskrona. "Climate Live är ett exempel på hur globala utmaningar kan förena människor i hela världen. Jag hoppas att vi genom detta fantastiska, kreativa och kraftfulla initiativ kan nå, påverka och inspirera fler!"

Speaker picture

Charlie Nelson Prag

dansare och kulturproducent


Med 20 års erfarenhet som frilansare inom kultur- och underhållningsbranschen har Charlie arbetat internationellt och nationellt i rollen som dansare, pedagog och arrangör/producent. Idag jobbar hon som verksamhetskoordinator och projektledare på Transit Kulturinkubator, samt specialiserar sig på att hitta nya och innovativa sätt att arbeta, kommunicera och uppleva genom digitalisering.

Speaker picture

Ulrika Hyllert

ordförande Svenska Journalistförbundet


Ulrika Hyllert (född 1976) är journalist och sedan 2019 ordförande för Journalistförbundet. Genom sitt arbete för Journalistförbundet har hon även varit ordförande för NJF, Nordiska Journalistfederationen. Hyllert har en bakgrund som radiojournalist och har tidigare varit ordförande för journalistklubben på Sveriges Radio.

Speaker picture

Jannike Åhlund

moderator


Jannike Åhlund är kulturskribent och ordförande för Bergmancenter på Fårö och Tempo dokumentärfestival. Tidigare konstnärlig ledare för Göteborg Film Festival och Bergmanveckan. Hon regisserade 2017 Citizen Schein tillsammans med Maud Nycander och Kersti Grunditz Brennan.

Speaker picture

Annika Enqvist

moderator och programansvarig vid Statens konstråd


-

Speaker picture

Jörgen Lindvall

verksamhetschef Scenkonst Sörmland


Jörgen Lindvall är sedan hösten 2019 verksamhetschefen för Scenkonst Sörmland. Jörgen Lindvall har sedan många år arbetat i Region Jönköpings län, med olika delar och med skilda uppgifter inom dess kulturverksamhet. Sedan 2010 som kulturchef, men med både konstnärlig och administrativ inriktning som bakgrund.

Speaker picture

Anni Syrjäläinen

rådgiver i Nordisk Kulturfond


Anni Syrjäläinen er rådgiver i Nordisk Kulturfond. Hun er projektleder for fondens store satsning Globus og ansvarlig for fondens kommunikation. Anni har både en uddannelse inden for kommunikation og som udøvende musiker.

Speaker picture

Larissa Borck

antikvarie digital utveckling Sörmlands museum


Larissa Borck är antikvarie med fokus på digital utveckling på Sörmlands museum sedan mars 2021. Tidigare har hon jobbat bland annat på Riksantikvarieämbetet med infrastrukturer för kulturarvsdata. Hennes huvudfokus ligger på hur kulturarvsinstitutioner kan använda sig av digitaliseringen för att nå ut på nya sätt till sin publik. Dessutom utforskar hon hur organisationer kan utnyttja digitala plattformar och samarbeta med volontärer för att sprida kunskap fritt och öppet.

Speaker picture

Jon Asp

samtalsledare filmkritiker, journalist, författare


Jon Asp är filmkritiker på Svenska Dagbladet och Aftonbladet, samt redaktör för filmtidningen och podcasten Point of View (povfilm.se). 

Speaker picture

Niklas Hellberg

koordinator och handledare på Smart Coop


Med sin bakgrund som regissör och konstnär, använder Niklas Hellberg sina färdigheter i projektledning för att inleda en dialog mellan kreatörer och andra branscher. Han gör detta med kulturplanering och stadsutveckling och iscensättande av olika händelser, både konstnärliga och pedagogiska. Han har också producerat dokumentärer.

Speaker picture

Kalle Boman

professor i filmisk gestaltning och filmproducent


Kalle Boman är professor i filmisk gestaltning och filmproducent. Har varit verksam inom filmbranschen sedan 60-talet och arbetat med Bo Widerberg, Roy Andersson och Marie-Louise Ekman. Mentor och konstnärlig rådgivare till flera av Sveriges i dag mest tongivande regissörer som Ruben Östlund, Gabriela Pichler och Mia Engberg.

Speaker picture

Kompani Giraff

cirkuskompani


Kompani Giraff skapar visuella och egenartade cirkusföreställningar med en passion för vardagens magi. Med ett nyskapande och lekfullt formspråk utforskar vi den samtida cirkusens panorama. Vi gör uppfinningsrika och engagerande föreställningar för en ung publik där samtida cirkus, magi och objektsmanipulation möts i ett sceniskt universum som inte liknar något annat. Kompaniet har sina rötter i början av millennieskiftet med den legendariska varietén Salong Giraff på Orionteatern i Stockholm. En av de kreativa krafterna bakom showen, cirkusartisten Viktoria Dalborg, bestämde sig för att fortsätta arvet och bildade Kompani Giraff. Hon slog sig ihop med magikern Axel Adlercreutz och modedesignern Sus Soddu. Tillsammans med en handplockad ensemble skapar de tre konstnärliga ledarna unika föreställningar med den visuella elegans, mjuka magi och finurliga koreografi som idag är signumet för Kompani Giraff.

Speaker picture

Therese Kreisel

verksamhetschef fysisk planering Sara Kulturhus


Therese har lett arbetet med planeringen av Sara kulturhus. Hon var med från att arkitekttävlingen genomfördes tills dess att huset nu är färdigställt.

Speaker picture

Maria Adenfelt

rapportförfattare Konstbranschen i siffror 2021


Maria Adenfelt är managementkonsult på Governo – ett företag med fokus på en offentlig sektor i utveckling. 

Speaker picture

Lawen Mohtadi

författare och dokumentärfilmare


Lawen Mohtadi är författare, journalist och dokumentärfilmare. 2012 utkom hennes prisbelönta biografi Den dag jag blir fri, en bok om Katarina Taikon, som därefter blev filmen Taikon. Hon var fram till 2021 förläggare på Natur & Kultur. 

Speaker picture

Linda Bjerkhagen

litteraturvetare


-

Speaker picture

Max Låke

verksamhetsledare UTOM


Max är verksamhetsledare för musiklivets tankesmedja Unga tankar om musik, ett nationellt genreöverskridande nätverk som arbetar för framtidens musikbransch. Han är klassiskt skolad klarinettist och har arbetat i flera av landets professionella orkestrar. Sedan 2012 arbetar han på Kungl. Musikaliska akademien och har där bl.a har ansvarat för den omfattande stipendieverksamheten och Solistpriset som är Sveriges största solisttävling på det klassiska området. Han producerade "Musikens år 2021" - Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum.

Speaker picture

Mats Hayen

forskningsledare Stockholms stadsarkiv


Mats Hayen är fil dr i historia och mångårig medarbetare och forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Han är författare till flera böcker om Stockholms historia och medverkar regelbundet som forskare och expert i tv, radio och podcasts. Han medverkar som forskare och arkivexpert i flera forskningsprojekt och mottog Stadshistoriska institutets Yngve Larsson-pris 2015.

Speaker picture

Jonas Örknér

dansare och medskapare till Inside Out


Jonas har arbetat som frilansdansare sedan 2003 med kompanier och teatrar som Carte Blanche i Norge, Norrdans, Regionteater Väst, Dansstationens Turnékompani, Månteatern i Lund, Memory Wax och med Tina Tarpgaards Recoil Performance Group i Köpenhamn m.fl. Han skapar även egna koreografier och är grundaren till salsagruppen Mambo Vikings.

Speaker picture

Hanna Olsson

projektledare Trans Europe Halles


Hanna Olsson är värd för seminariet. Hon arbetar på Trans Europe Halles som projektledare för International Resource Office (IRO). IRO är en regional satsning för att bistå skånska kulturaktörer med stöd, tips och skräddarsydd rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd. Resurskontoret drivs av Trans Europe Halles med bidrag från Region Skåne.

Speaker picture

Hannu Salmi

professor i pedagogik vid Helsingfors universitet


Hannu Salmi är professor i pedagogik och forskningsdirektör vid avdelningen för pedagogik, Helsingfors universitet i Finland.

Speaker picture

Lisa Poska

vd Dansalliansen


-

Speaker picture

Adée

artist


Ida ”Adée” Olsson är en artist med lång resumé som bara under 2019 fick öppna för superstjärnan Koffee, var huvudakt på Veckans Affärers gala för kvinnliga företagare på Grand Hotel i Stockholm, var inbjuden att spela på festivalen Ongea i Kenya och släppte sitt andra album där hon samarbetat med flera up and coming artister från England som Vital, Call Me Unique and Thomas Seminar Ford. Hon har tidigare bla. spelat på SXSW, Midem och Mondo NY, gjort anthem låten till en av världens största jämställdhets konferenser Nordiskt Forum och spelat flera gånger för kungafamiljen och mer. Hon driver även låtskrivarprojektet Future Songwriting sedan 2015 där hon hjälper unga att komma igång med att skriva och producerar egen musik och har med det projektet hållt workshops för över 6000 ungdommar i Svergie, USA & Storbrittanien. I April 2021 släpptes singeln ”Done” som hon skrivit med Dave Stewart från Eurythmics via det brittiska skivbolaget Trident Records. 

Speaker picture

Liselotte Fröjd

kommunstyrelsens ordförande Tanums kommun


Bottnafjorden kultursystem ligger i skärningspunkten mellan Tanum, Sotenäs och Munkedals kommuner.  Liselotte Fröjd ger kommunens syn på kulturens betydlese för områdets utveckling och samspelet med övrigt näringsliv på platsen. 

Speaker picture

Sara Meidell

kulturredaktör Västerbottens-Kuriren


Kulturredaktör på Västerbottens-Kuriren, har även medverkat som skribent i en rad kulturtidskrifter. Mottagare av Guldpennan 2017, samt Sveriges Arkitekters kritikerpris 2015.

Speaker picture

Gustav Lundin

digital kreatör Brunnmuseet


Generositet och gemenskap – Brunnsmuseets arbete med kulturarv på Wikipedia! Hur kan ett ideellt arbetslivsmuseum utan egna anställda bidra till att förbättra världens största uppslagsverk? Museer kan på flera sätt använda sig av allmänhetens bidrag för att bevara och berätta om kulturarvet.

Niklas Östholm

curator Folkrörelsernas konstfrämjande


-

Speaker picture

AnnMargret Johansson Pettersson

projektledare


14 kvinnor och 1 man från Strängnäs, Katrineholm, Jönköping, Enköping och Eskilstuna deltar i denna film om måleri från våra vardagsrum via zoom! Kl 19.00 varje torsdag ses vi på zoommöte och målar tillsammans och diskuterar, skrattar och dricker kaffe. Vartefter tavlorna blir klara lägger AnnMargret ut det vi skapat på Facebook som en liten digital utställning. AnnMargret skapade denna företeelse när pandemin slog klorna i samhället och många blev isolerade och ensamma.  Detta fantastiska initiativ gav oss deltagare en stund av avkoppling varje vecka och ett socialt möte för oss som brinner för måleri och skapande. Man väljer själv vilken teknik man arbetar i, som akryl, olja, akvarell och kritor. Med samma tema och färgskala som AnnMargret bestämmer är det intressant att se hur målningarna utvecklar sig. Detta har gett oss en fin gemenskap och det känns som vi sitter i samma rum.  Många av oss har aldrig träffats "in real life" men vi har blivit digitala vänner!

Speaker picture

Gunilla Kindstrand

journalist och moderator


Gunilla Kindstrand är sedan våren 2021 ordförande i Stiftelsen Folkoperan. Gunilla är journalist och författare. Fram till 2017 var hon Kulturchef för Mittmediakoncernen. Hon har arbetat som chefredaktör för Hälsingetidningar samt som kulturjournalist på ett stort antal tidningar och på SVT bl a som programledare för Röda rummet och Din plats i historien. Hon har operativ erfarenhet från bl a kulturverksamheterna Stiftelsen Helsingegården, Folkteatern Gävleborg med flera.

Speaker picture

Pontus Langendorf

scenkonstproducent Scenkonst Sörmland


-

Speaker picture

Julian Vigil

pedagog Unga Klara


-

Speaker picture

Magdalena Malm

medverkande i utredningen Återstart för Kulturen


Magdalena Malm är curator och rådgivare, och var tidigare chef för Statens konstråd. Hon har medverkat i utredningen Återstart för Kulturen.

Speaker picture

Helena Selder

konstnärlig ledare BAC


BAC – Baltic Art Center är ett residens för samtida konst på Gotland och en internationell mötesplats i Östersjöregionen som för samman konstnärer och organisationer regionalt och internationellt. Som forsknings- och arbetsplats för konstnärer och andra professionella inom konstfältet, utvecklar, producerar och presenterar BAC konst med partners som delar vårt engagemang i samhället.

Speaker picture

Petra Johansson

verksamhetsledare Art Inside Out


Art Inside Out är en nomadisk institution för konstnärliga residens i alla konstformer och genrer. Genom att arbeta tillsammans med institutioner, medborgare och lokala aktörer i processer som är öppna och inte på förhand bestämda uppstår nya sammanhang där konsten skapar utrymme för nya perspektiv. Art Inside Out drivs sedan starten 2016 av Region Halland tillsammans med de halländska kommunerna.

Speaker picture

Karin Johansson

rektor Musikhögskolan i Malmö


Karin Johansson är rektor och professor vid Musikhögskolan i Malmö, där hennes forskningsområde är musikaliskt skapande och lärande. Hon arbetar med forsknings- och utvecklingsprojekt kring improvisation, körsång och högre musikutbildning. I flera studier har hon undersökt högre musikutbildning och enskild musikundervisning utifrån ett verksamhetsteori/cultural-historical activity theory (CHAT) och har ett särskilt intresse för teori- och metodutveckling på det konstnärliga området. Hon har ett engagemang för framtidsfrågor och var 2018–2021 en av deltagarna i Lunds universitets akademiska tankesmedja LU Futura.

Speaker picture

Noomi Hedlund

vd Musikaliska och alumn från UTOM


Noomi Hedlund har tidigare verkat bland annat som VD och konstnärlig ledare för Festspelen i Piteå, VD för Dalhalla Opera och driver ett produktionsbolag som jobbar med musikproduktion, konsultation och artistrepresentation. I oktober 2020 anlitades Noomi Hedlund som verksamhetsutvecklare på Musikaliska med uppdraget att driva och samordna utvecklingsarbetet för de gemensamma verksamheterna Blåsarsymfonikerna och Musikaliska AB inför framtiden. Hon ledde även då arbetet med blåsmusikens återväxt i Sverige, som är en viktig del i Blåsarsymfonikernas arbete för kommande generationers blåsmusiker. Noomi Hedlund är sedan oktober 2021 VD för Musikaliska och Blåsarsymfonikerna.

Speaker picture

Jannine Rivel

koreograf


Jannine Rivel, koreograf och dansare. Senast aktuell med “Koreografiska utflykter- en dansföreställning i skogen för familjer” i Region Sörmland och Region Västmanland, samt dansfilmen 'Rosette'.

Speaker picture

Helena Stenberg

kommunalråd och Kommunstyrelsens ordförande


Kommunstyrelsens ordförande i Piteå kommun. Huvudman för Dans i Nord Socialdemokraterna

Speaker picture

Anders Öberg

regionråd


Regionråd i opposition region Norrbotten Socialdemokraterna

Speaker picture

Peppe Bergström-Hesselbom

kulturchef region Norrbotten


Kulturchef region Norrbotten

Speaker picture

Anders Frennberg

vd Teateralliansen


Anders Frennberg var från 2008 t o m februari 2020 VD för Cirkus Cirkör. Dessförinnan var han verksamhetschef och konstnärlig ledare på Stockholms stadsteater Skärholmen. Han har en bakgrund som producent och projektledare inom scenkonstområdet.

Speaker picture

Osiel Ibáñez

vd Musikalliansen


-

Speaker picture

Alve Lindenbaum

manus- och konceptutvecklare


Alve (den/hen) arbetar med konceptutveckling och manusutveckling inom film, radio och spel. Den är utbildad på Alma Manusutbildning och är medgrundare till TNFN - Trans & Non-binary Film Network. Alve arbetar även med visuell kommunikation och digital design. 

Speaker picture

Roshanak Fatahian

medgrundare av nätverket All of us


-

Speaker picture

Helena Hall Blixt

teamledare Familjehemsenheten


Helena Hall Blixt arbetar som teamledare på familjehemsenheten, socialförvaltningen. Helena har varit med i arbetet med Boken som kompis sedan start. 

Speaker picture

Patrick Amsellem

direktör Statens konstråd


-

Speaker picture

David Bäck

Kulturens kapillärer


David Bäck är initiativtagare till en fritidsgårdsturné som arrangeras av Planeta festival som fått finansiering genom Kulturens kapillärer.

Speaker picture

Ylva Lindholm

bibliotekskonsulent


Ylva arbetar som bibliotekskonsulent inom Lässatsningen Eskilstuna bibliotek med läsfrämjande arbete för barn 0-12 år. Ylva möter framför allt barn i skolåldern genom olika projekt och samarbeten med grundskolan.

Speaker picture

Lars Mattsson

skribent, lärare och skolbibliotekarie


Samisk multikulturell arbetare med tonvikt på det muntliga berättandet. Bosatt i Tärnaby. Aktiv företrädare för landsbygdens existens och värden. Styrelseledamot i TJÁLLEGOAHTE - Författarcentrum Sápmi och Bágo - Samisk skribent och författarförening. Redaktionsmedlem på Västerbotten förr & nu.

Speaker picture

Vincent Ericsson

förbundsordförande RUM


Vincent Ericsson är förbundsordförande för RUM - Riksförbundet Unga Musikanter.

Speaker picture

Anna Maria Koziomtzis

akademichef Kungliga Musikhögskolan


Koziomtzis har sedan 1991 arbetat som lärare och chef inom högre musikutbildning. Först vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet där hon senast ansvarade för utbildningarna i Opera och Musikal. Sedan 2015 verkar hon vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm som akademichef med ansvar för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori. Foto: Melina Hägglund

Speaker picture

Susanna Dahlberg

moderator


VD Regionteater Väst, styrelseledamot bland annat i Svensk Scenkonst och Kulturens Bildningsverksamhet samt författare till studien What is the length of an arm, om armlängds avstånd inom konst och kulturpolitik i Sverige idag.

Speaker picture

Marianne Viper

musikterapeut och kyrkomusiker


Efter många år som kyrkomusiker i Svenska kyrkan vidareutbildade sig Marianne Viper till musikterapeut på Kungliga Musikhögskolan. Hon har alltid varit intresserad av den psykologiska sidan av musiken och utbildningen gav henne möjlighet att forska vidare kring musikens betydelse i samband med sorg och begravningar.

Speaker picture

Simon Norrthon

förbundsordförande Scen & Film


-

Speaker picture

Nathalie “Cleo” Missaoui

rappare


Cleo är rapparen från Umeå som tillsammans med sitt crew “Random Bastards” visat att Västerbotten har en given plats på den svenska hip hopens karta. Med en självklar scennärvaro och skickligt komponerade texter som sträcker sig från feministiska kampsånger till intima kärleksskildringar har hon gjort sig ett namn som en av de mest lysande stjärnor på den svenska musikhimlen.

Speaker picture

Jenny Tingvall Kornmacher

vik. utvecklare Region Skånes kulturförvaltning


Jenny Kornmacher jobbar som utvecklare för kulturella och kreativa näringar på Region Skåne. Jenny har jobbat med utvecklingen av kreativa näringar under snart femton år och i flera olika europeiska länder. Hennes specialområde är innovationsprocesser mellan kreativa näringar och andra näringar men hon har också varit involverat i många projekt när det gäller utveckling platser och kvarter med och för kreativa näringar.

Speaker picture

Jennie Dielemans

moderator


Jennie Dielemans är jour­nalist och författare. Hon har skrivit flera böcker, men har även under lång tid arbetat med folkbildning och mobilisering.

Speaker picture

Karin Forss

utredare och projektledare Kulturrådet


-

Speaker picture

Pernilla Lindström

Byggnadsantikvarie, redaktionsmedlem Västerbotten


Byggnadsantikvarie vid Skellefteå museum, författare och utgivare till artiklar och ett flertal böcker om byggnadsvård, lokal odlingstradition, lokalhistoria mm, senast Hålla Hus Handbok. Byggnadsvård i norr (2018).

Speaker picture

Peter Hiltunen

verksamhetschef Kulturakademin


Kulturakademin ger professionella kulturskapare möjligheten att fortsätta sin utveckling och sitt lärande genom kompetensutvecklande insatser, både fysiska och digitala. Peter Hiltunen medverkar i ett antal råd både i Sverige men också internationell med fokus på kompetensutveckling för professionella kulturskapare.

Speaker picture

Paulina Holmgren

ordförande Svenska Fotografers Förbund


Paulina Holmgren (född 1975) är sedan 2018 ordförande för Svenska Fotografers Förbund. Hon har frilansat som fotograf och arbetat med både stillbild och rörlig bild sedan 1999 och har sedan tjugo år tillbaka sin bas i Skellefteå.

Speaker picture

Kristoffer Soldal

projektledare Postkodsstiftelsen


-

Speaker picture

Lars Alkner

kulturchef Värnamo kommun


Lars Alkner är kulturchef i Värnamo kommun. Etablerade Rutan i Värnamo. Har drivit projekt som ”Bänkarnas stad” och ”Författare skriver dansband”. Värnamo utsågs till Årets kulturmiljökommun 2018 och fick utmärkelsen Årets uppstickare som kulturkommun 2019. Lars arbetade tidigare som journalist och redaktionschef. 2012 nominerades han till Stora journalistpriset i kategorin Årets förnyare.

Speaker picture

Maria Ringström

destinationationsstrateg Destination Eskilstuna


Maria Ringström arbetar sedan 2014 för utveckling av besöksnäring och kulturella och kreativa näringar i Eskilstuna och har under många år samarbetat med Linda K Nordfors och numera den nationella ideella föreningen PUNKS, för utveckling av och med den kulturella och kreativa näringen i Eskilstuna.

Speaker picture

Kasper Kannosto

politikerkandidat och företagare


Kasper är politices kandidat och företagare.

Speaker picture

Fredrik Lindegren

kulturdirektör Umeå kommun


Fredrik Lindegren är verksam som kulturdirektör i Umeå kommun och var konstnärlig ledare för Umea2014 - Europas kulturhuvudstad. 

Speaker picture

Lina Fridblom

verksamhetsutvecklare Kultur Studieförbundet Bilda


Som nationell verksamhetsutvecklare inom området Kultur på Studieförbundet Bilda arbetar Lina Fridblom med kultur och projekt av olika slag, som till exempel körsång för asylsökande och nyanlända svenskar, vilket främjar såväl språkinlärning som gemenskap. Körsång för personer med demens och deras anhöriga är ett annat område. Lina har länge varit verksam som musiker, hon har också varit producent inom äldreomsorgen och jobbat med möten över generationsgränserna med hjälp av musik, teater, dans och konst.

Speaker picture

Ylva Gustafsson

regionutvecklare Koncernavdelning Kultur VGR


Ylva Gustafsson var ansvarig tjänsteperson för satsningen på kultursystem. Ylva ger en introduktion till utlysningen och stödet till kultursystemen. 

Speaker picture

Lotta Wilund

verksamhetsledare UNGiKÖR


-

Speaker picture

Alde Fermskog

klimataktivist Fridays for Future/Climate Live


Alde Fermskog, klimataktivist i Fridays for Future. 18 år från Söderhamn. "Jag är med i Climate Live för att det är roligt att vara del av ett så härligt globalt community av miljöintresserade unga som tillsammans skapar fantastiska saker. Det är lättare att hantera klimatångesten när en vet att en gör någonting aktivt för att mobilisera och skapa opinion i samhället. Och så älskar jag förstås musik!"

Speaker picture

Eline Sigfusson

direktør for a/nordi/c


Eline Sigfusson kommer fra stilling som vicedirektør fra Nordisk Kulturfond og har en lang erfaring fra både den private og den offentlige kultursektor. Hun har et stort nordisk og internationalt netværk i kultursektoren, i fondsverdenen og inden for offentlige og politisk styrede organisationer. Eline har bl.a. en master i offentlig ledelse og en professionel baggrund som konsulent fra Slots og Kulturstyrelsen og manager i musikforlagsbranchen.

Speaker picture

Kajsa Åsheim

personalspecialist Riksteatern


-

Speaker picture

Ari Haatainen

spelmästare i dragspel


Ari Haatainen är en erkänt skicklig dragspelare, både nationellt och internationellt och som framträtt på olika arenor runt om i världen. Han har dessutom spelat in ett otal skivor under sin karriär. Han är Smedbälgarnas soloartist i sammanhanget

Speaker picture

Gunnar Ardelius

verksamhetschef Ideell Kulturallians


Gunnar Ardelius är verksamhetschef för Ideell kulturallians och leder samtalet.

Speaker picture

Malin Ekman Aldén

generaldirektör Myndigheten för Delaktighet


Malin Ekman Aldén är sedan 1 februari 2017 generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD.  MFD är en myndighet med uppdraget att följa upp och stödja genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken. Myndigheten ska bland annat göra detta genom att stödja användandet av verktyg som välfärdsteknik, innovation och standardisering. Malin Ekman Aldén har tidigare arbetat flera år inom Regeringskansliet med inriktning på äldre och funktionshindersfrågor. Hon har också en bakgrund inom civilsamhället där hon främst arbetat med internationellt utvecklingssamarbete och funktionsnedsättning. Malin Ekman Aldén är från och med den 30 juli 2020 t o m den 15 januari 2022 förordnad som särskild utredare i utredningen Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet (S 2020:1).

Speaker picture

Hanna Isaksson

Resurscentrum för konst Norrbotten


Genom konstresidens vill vi öka utbytet och samverkan över kulturella och nationella gränser med konstnärer/curators/konstskribenter, konstnärliga institutioner, kommuner och konstnärer. Resurscentrum för konst driver nätverket Swedish Lapland AiR för residensverksamhet runt om i Norrbotten med lokala partners.

Speaker picture

Johanna Karlsson

enhetschef samlingar Museer och konst


Johanna Karlsson är arkeolog och sedan 2019 chef över samlingsenheten på Museer och konst, där Medeltidsmuseet och Stadsmuseet ingår. Hon ansvarar för museisamlingarna, som omfattar 300 000 föremål, 25 000 konstverk, 4 miljoner fotografier samt ett omfattande bibliotek och arkiv. I uppdraget ingår att både förvalta och tillgängliggöra det materiella kulturarvet från Stockholms förgångna.

Speaker picture

Amy Fee

verksamhetsledare Danscentrum Sverige


Amy Fee representerar det fria scenkonstområdet, dans, teater, cirkus och musik i detta samtal. Danscentrum Sverige verkar för att öka kännedom, stärka nätverk och infrastruktur för konstformen regionalt, nationellt och internationellt. Danscentrum Sverige har fyra självständiga regionala medlemsorganisationer som bl.a organiserar Daglig Träning.

Speaker picture

Johanna Jonasson

konstnärlig ledare för Memory Wax


Johanna Jonasson och Miguel Azcue grundade Memory Wax år 2004. Sedan dess har de skapat flertalet verk för både barn och vuxna samt genomfört flertalet större festivaler och internationella kulturutbyten. Johanna är uppväxt i den skånska myllan i lilla byn Genarp och började dansa när hon var 6 år.  Hon har arbetat som dansare i olika professionella kompanier, bl.a. Malmö Stadsteater (innan det blev Malmö Opera), Folkoperan i Sthlm, Philippe Blanchard/Sverige, Carte Blanche/Norge, Dansstationens turnékompani/Sverige, Ina-Christel Johannessen/Norge, Dorte Olesen/Sverige och Danza Retazos Teatro/ Kuba med flera.

Speaker picture

Åsa Cederqvist

konstnär


Åsa Cederqvist (f.1975)konstnär som arbetar multidisciplinärt med skulptur, film, ljud, performance och fotografi – inte sällan sammanblandat i rumsliga installationer och /eller i förlängningar i virtuella medier. Hennes arbete grundar sig i ett intresse för det ständigt föränderliga, gränsdragningen objekt-subjekt, samt kring tillstånd av omformulering och omformande – både i de materiella och mentala rymderna. 2010-2020 anställd som universitetslektor på Textilprogrammet, Konstfack, innan dess anlitad som regissör av reklamfilm och musikvideos, och som pedagog för korta och längre konst-pedagogiska projekt. Hon har ställt ut både internationellt och nationellt, senast var det Symbiosis på Färgfabriken, Borås Art Biennale och Gustavsbergs Konsthall, KRAFT Bergen, Kunsthal Rønnebæcksholm, Momentum 10, Norge, Künstlerhaus Bethanien i Berlin, Kunsthaus Hamburg,.. Under 2022 är hon bl.a. aktuell med en konstnärlig gestaltning för Statens konstråd med ett verk för Folkets Park i Heby.

Speaker picture

Marita Isaksson

projektledare Svensk Live


-

Speaker picture

Pernilla Conde Hellman

kulturdirektör Malmö stad


Kulturdirektör i Malmö sedan snart fyra par år tillbaka. Pernilla har en bakgrund av att driva och utveckla verksamhet kring delaktighet och inkludering kopplat till kulturutveckling. Inom ansvarsområdet finns alltifrån Malmö museer, konsthall och kulturskola till Allaktivitetshus och bibliotek. Övergripande gäller att utgå ifrån malmöbornas rättigheter och behov.

Speaker picture

Maria Weisby

konstnärlig chef Scenkonst Sörmland


Maria Weisby är konstnärlig chef, ingår i ledningsgruppen och leder verksamhetens konstnärliga råd.

Speaker picture

Sanjin Pejkovic

filmkonsulent Västra Götalandregionen


Sanjin Pejkovic är filosofie doktor i filmvetenskap. Hans avhandling handlar om historieskrivning, minnesprocesser och dokumentärfilm. Pejkovic jobbar som filmkonsulent på Västra Götalandsregionen och är även verksam som filmkritiker och skribent på bl a Expressen Kultur, GP Kultur, FLM och Filmrutan.  

Speaker picture

Karin Eklundh

förbundsdirektör Sveriges Körförbund


-

Speaker picture

Språng & SpinnUnga

semiprofessionell dansensemble


Språng är den konstnärliga plattformen där du rustas inom scenkonsten både på hobby- och semiprofessionell nivå. Vi är som en språngbräda där du kan ta ansats och samla din kraft för att kunna ta språnget ut i kulturlivet. Språng arbetar med att göra scenkonsten tillgänglig utifrån principen om universell utformning, för att personer med och utan funktionsvariation både ska kunna delta och bidra jämlikt. Vårt kreativa arbete gör avstamp i grundläggande mänskliga rättigheter med fokus på funktionsrättsfrågan. Genom kropp och rörelse praktiserar SpinnUnga det jämlika mötet i praktiken med en enorm respekt, bibehållet mod ödmjukhet för den egna och andras kroppar. SpinnUnga är en semiprofessionell dansensemble och dansutbildning för unga dansare med och utan funktionsvariationer. De unga dansarna har olika bakgrund och olika mål med sin dans men möts i det gemensamma drivet att fördjupa sitt arbete med dansen.

Speaker picture

Elin Selig

projektledare


Elin är en självidentifierad kulturbyråkrat med hjärtat i frågor om kulturens plats i välfärden. Med bakgrund som samhällsvetare och socialantropolog har Elin specialiserat sig på att bygga, söka stöd för och driva projekt, framförallt inom kultur.

Speaker picture

Marie Anstadius

projektledare


Marie är en praktiker med lång erfarenhet av att få kultur att hända. Bakgrunden vilar i det fria kulturlivet där hon varit verksam som bland annat frilansande ljusdesigner och projektledare inom scenområdet.

Speaker picture

Monica von Schmalensee

arkitekt och rådgivare, White Arkitekter


Monica von Schmalensee är arkitekt, senior rådgivare och ordförande för Form och Design i Malmö. I sin fd roll som VD för White arkitekter etablerade hon White på den internationella marknaden med fokus på Hållbarhet, Arkitektur och Stadsbyggande. Monica startade regeringens råd för hållbara städer som en del i den nationella arkitekturpolitiken ”Gestaltad livsmiljö”. Monica är rådgivare åt Londons borgmästare, MDA Mayors Design Advocat och styrelseledamot  i International Council för Van Alen i New York. Hennes drivkraft är hållbara städer med fokus på stadsutveckling och vikten av kultur som katalysator. Monica är en av drivkrafterna bakom Wall Street Stockholm. Foto: Camilla Svensk

Speaker picture

Mikael Brännvall

vd Svensk Scenkonst


Mikael Brännvall är VD för bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst sedan 2017. Han är styrelseledamot i de tre s k scenkonstallianserna och Trygghetsrådet TRS samt ordförande i Scenkonstens Omställnings- och Karriärväxlingsstiftelse. Mikael är jurist och har tidigare bland annat varit vice VD vid Dramaten.

Speaker picture

Eva Nikell

moderator och ordförande Oktoberteatern


-

Speaker picture

Anders Rydell

moderator


Anders Rydell (född 1982) är författare och journalist. Sedan 2019 är han även chefredaktör på tidningen Författaren, efter tidigare chefredaktörsuppdrag på tidningen Konstnären mellan 2008-2015. Rydell debuterade som författare 2008 och har sedan dess utkommit med ett antal uppmärksammade titlar, bland annat Plundrarna: hur nazisterna stal Europas konstskatter som nominerades till Augustpriset i kategorin årets fackbok 2014 och Piraterna: de svenska fildelarna som plundrade Hollywood om den svenska fildelningsrörelsen.

Speaker picture

Susanne Rydén

preses Kungl. Musikaliska Akademien/vd Musik i Syd


Susanne Rydén är preses för Kungl. Musikaliska Akademien samt sedan 2018 VD för Musik i Syd. Susanne har en bakgrund som frilansande sångerska och pedagog med en lång internationell karriär. Hon har grundat och drivit ett stort antal projekt och festivaler och engageras ofta som konferencier och föreläsare. 

Speaker picture

Josefine Lindström

projektledare Postkodstiftelsen


-

Speaker picture

Monika Milocco

konstnärlig chef Regionteater Väst


-

Speaker picture

Peter Fredriksson

generaldirektör Skolverket


-

Speaker picture

Marti Manen

språkrör för nätverket Klister


Marti Manen är verksamhetsledare för Index Foundation i Stockholm och Språkrör för nätverket Klister som är ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige.

Speaker picture

Julia Reinhard

jurist/ombudsman Scen & Film


Representant från Riksteatern

Speaker picture

Khalid Mohammed

ordförande Vivalla Folkets Hus


Khalid Mohammed är uppvuxen i stadsdelen Vivalla i Örebro och har länge arbetat för att stärka människors delaktighet och trygghet i stadsdelen, genom föreningen For The People (F.T.P). Khalid är också ordförande i Vivalla Folkets Hus, en öppen generationsövergripande mötesplats som fungerar som ett nav för medborgligt engagemang i lokalsamhället.

Speaker picture

Jan Granvik

förbundsordförande Federationen Svenska Musiker


Jan Granvik (född 1961) är förbundsordförande i Musikerförbundet och representerar FSM (Federationen Svenska Musiker). FSM ger professionella musiker en samlad röst i det svenska musiklivet genom sitt arbete med kulturpolitik, rättighetsfrågor och utbildning. Granvik har tidigare varit verksam som gitarrist och producent.

Speaker picture

Dragspelsklubben Smedbälgarna

15 musikanter


Ett gäng glada dragspelare och komp. Ett drygt 70-tal aktiva musiker i åtta olika grupper.

Speaker picture

Britta Marakatt-Labba

konstnär


Britta Marakatt-Labbas bilder är både motståndskonst och miniatyrvärldar formade med nål och tråd. De innehåller scener ur vardagen, politiska reflektioner och berättelser om samisk kultur och historia. Hennes konst fick internationellt genomslag genom Documenta 14 i Kassel med ett 24 meter långt broderi. Hon har också skapat kyrkotextilier för Domkyrkan i Uppsala.

Speaker picture

Anna Livion Ingvarsson

projektkoordinator Kulturens kapillärer


-

Speaker picture

Katja Uneborg

producent och utvecklare


Katja Uneborg har genom sina 15 år i filmbranschen en bredd av perspektiv från sina olika uppdrag som biografchef på arthouse biografen Bio Rio till sitt arbete med distribution, visning och biografutveckling i olika verksamheter. Och numera genom uppdraget som dokumentärfilmsproducent på Picky Pictures. 

Speaker picture

Fredrik Elgh

ansvarig utgivare Västerbotten förr & nu


Professor vid Umeå universitet. Utgivare av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning, en självbiografi från den gustavianska tiden. Ansvarig utgivare för nättidskriften Västerbotten förr & nu.

Speaker picture

Ida Burén

kulturchef Borås Stad


Ida Burén är kulturchef i Borås, som är en stad där konst och kultur varit viktiga begrepp för stadens utveckling. Stora satsningar har gjorts, till exempel på offentlig konst, muralmålningar och att lyfta fram det textila arvet, som på olika vis engagerat en bredd av aktörer; kommunala förvaltningar och bolag, lokala stiftelser och näringsliv. Tidigare arbetade Ida som verksamhetschef med ansvar för kulturfrågor i Botkyrka kommun. En kommun som också är känt för sitt långvariga arbete med att stödja kultur och kreativitet genom olika satsningar.

Speaker picture

Jesper Westermark

verksamhetsutvecklare, Kontaktnätet - Riksorganisa


Foto: Joachim Ljungquist

Speaker picture

Nasim Aghili

ordförande Sveriges Scenkonstregissörer


Nasim Aghili (född 1980) är en svensk-iransk regissör, dramatiker och konstnär. Aghili arbetar framför allt inom den offentliga konsten, ofta utifrån normkritiska uttryck och ingångar som berör erfarenheten av att leva i olika former av exil. Uppmärksammade verk är Europa Europa och Mödras manifest som Aghili både skrivit manus till och regisserat samt ljudverket Brunbältet, en performancevandring genom Göteborgs nazistiska och koloniala historia.

Speaker picture

Magnus Lunderquist

ordförande Region Skånes kulturnämnd


Magnus Lunderquist är ordförande i Region Skånes kulturnämnd och även ledamot i regionfullmäktige (KD).

Speaker picture

Maria Sandgren

legitimerad psykolog


Maria Sandgren är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av att arbeta med personer med prestationsångest i sin praktik, där hon träffar personer som arbetar för bättre hälsa, livskvalitet och personlig utveckling. Hon har även gjort studier inom sångares och instrumentalisters självbild samt forskat i jämställdhet och politisk orientering. Just nu är hon även med i ett nytt forskningsprojekt om körsång, åldrande och kognitiva funktioner.

Speaker picture

Rebecka Lennartsson

enhetschef forskning Museer och konst


Rebecka Lennartsson är docent i etnologi och sedan 2020 forskningschef och ansvarig för enheten för kunskapsutveckling på Museer och konst. I enheten ingår Stockholmia – forskning och förlag, samtidsdokumentation och tillfälliga utställningar. Här insamlas, beforskas, gestaltas och förmedlas Stockholms historia och samtid. Lennartsson är även författare till flera böcker om Stockholm.

Speaker picture

Linnéa Axelsson

författare


Poet, författare och konstvetare. Vinnare av Augustpriset 2019 för sitt lyriska verk Ædnan, Tilldelades Svenska kyrkans kulturstipendium 2021 för att i skönlitterär form gestalta och utforska samernas alldeles särskilda förhållande till den existentiellt allmängiltiga frågan om förlåtelse.

Speaker picture

Katrin Uba

docent i statsvetenskap Uppsala universitet


Katrin Uba är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har forskat i bland annat i demonstrationer, sociala rörelser och klimataktivism.  Projektledare för projektet EURYKA som tittat på ungas politiska deltagande.

Speaker picture

Birgitta Persson

moderator


Birgitta Persson har mer än 25 års erfarenhet av produktion och ledning i kultursektorn med fokus på internationellt samarbete och nätverk. Från 2005– 2017 var hon generalsekreterare för Trans Europe Halles. Idag är hon verksam som konsult, moderator, föreläsare och workshopledare genom Olivearte Cultural Agency. Hon arbetar även med utvecklingsfrågor för KKN-området inom Future by Lund och är engagerad i olika styrelser, bland annat i Månteatern, konstföreningen ARNA och kulturhuset Maltfabrikken, Danmark.

Speaker picture

Per Hasselberg

verksamhetsledare Konstfrämjandet


-

Speaker picture

Paulina Sokolow

moderator


-

Speaker picture

Pernilla Glaser

moderator


-

Speaker picture

Magnus Asepegren

vd Riksteatern


Regionalt perspektiv

Speaker picture

Mmabatho Thobejane

Grafikens Hus


Grafikens Hus, Samlande tankar/Collecting Thoughts Process leader and Curator

Speaker picture

Alexandra Fredriksson

projektledare Konstfrämjandet Skåne


-

Speaker picture

Agnes Török

författare och spoken word poet


Agnes Török (hen) är spoken word poet, författare och lektor på kulturområdet för Folkuniversitetet och Stockholms Konstnärliga Högskola. Hens första uppdrag inom digital scenkonst var för BBC. Sedan dess har hen skrivit, regisserat och producerat prisbelönta föreställningar, bland annat i samarbete med Riksteatern. Hen sitter som konstnär på Transit Kulturinkubator.

Speaker picture

Karin Inde

ordförande KLYS


Karin Inde (född 1974) är ordförande för KLYS men även verksamhetsledare för Musikcentrum Väst. Hon har en lång erfarenhet av kulturpolitiskt arbete med styrelseuppdrag för bland annat Musikerförbundet, SAMI, Ideell kulturallians och Kulturens bildningsverksamhet i bagaget. Hon är utbildad musiker och kompositör vid Högskolan för scen och musik i Göteborg och har tidigare varit verksamhetsledare för riksförbundet Svensk Jazz.

Speaker picture

Jessica Nordström Sikkar

projektledare Postkodstiftelsen


-

Speaker picture

Lars-Göran Wadén

projektledare Tillgänglig kultur


Sedan 2007 arbetar Lars-Göran Wadén heltid med tillgänglighet- och bemötandefrågor. En ofta anlitad föreläsare och tillgänglighetsrådgivare som nästan dagligen hjälper kommuner, myndigheter, regioner, företag och föreningar att skapa tillväxt genom att göra verksamheter mer tillgängliga för fler.

Speaker picture

Birgitta Svendén

ordförande Svensk Scenkonst


Våren 2021 valdes Birgitta Svendén till ordförande för Svensk Scenkonst. Hon har en lång och gedigen meritlista inom svensk och internationell scenkonst. Hon tillträdde som operachef vid Kungliga Operan 2009 och som vd året därpå. Dessförinnan var hon rektor för Operahögskolan i Stockholm och är sedan 1995 hovsångerska. Hon har gjort internationell karriär och varit flitigt anlitad vid flera av världens stora operascener. Hon är också hedersdoktor vid Luleå Tekniska Universitet och Mälardalens Högskola.

Speaker picture

Maria Sundling Grundtman

förhandlingschef Svensk Scenkonst


Representant från Riksteatern

Speaker picture

Andreas Magnusson

klimataktivist Fridays for Future/Climate Live


Andreas Magnusson, klimataktivist i Fridays for Future. 17 år från Mockfjärd. "Musik har alltid spelat en stor del i mitt liv. När jag blev klimataktivist blev musiken ännu viktigare för att kunna koppla av och ta hand om mig. Att nu kunna använda musik för att förändra och påverka är så otroligt fint. För klyschan är rätt – musik har makten att förena människor."

Speaker picture

Jan Nordwall

generalsekreterare Sveriges hembygdsförbund


Jan Nordwall är kulturvetare och har arbetat nationellt med kulturpolitik sedan 1995, först för Konstnärernas Riksorganisation där han var redaktör för tidningen Konstnären och från 2001 verksamhetschef. Jan utformade och förhandlade fram det s k MU-avtalet som omfattar statliga utställningsinstitutioner och är vägledande för andra institutioner. Från 2008 är Jan generalsekreterare för Sveriges största ideella kulturarvsorganisation Sveriges hembygdsförbund ansluter drygt 2 000 föreningar över hela landet. Jan är också vice ordförande i Folkrörelsernas konstfrämjande.

Speaker picture

Marie Larsson Sturdy

verksamhetschef och konstnärlig ledare


Verksamhetschef och konstnärlig ledare för Dans i Nord i Norrbotten.

Speaker picture

Carin Granath

filmkonsulent


Filmkonsulent med fokus barn och unga, Film i Sörmland/Scenkonst Sörmland. Har ett främjande uppdrag och vill stärka filmens område genom att fler ska ha möjlighet att se, prata om, visa och skapa egen film.

Speaker picture

David Karlsson

senior rådgivare/Utredare - Nätverkstan


David Karlsson är idéhistoriker, bokförläggare och kulturskribent. Han har varit förläggare på bokförlaget Daidalos och redaktör för tidskriften Ord & Bild (1994-1998). Som frilansskribent har han medverkat i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter samt ett stort antal tidskrifter och böcker. År 1995 var han med om att grunda Nätverkstan Kultur där han varit VD och länge arbetande styrelseordförande. Hösten 2013 övertog han Bokförlaget Korpen, där han nu är verksam som bokförläggare. Sedan 2018 är han delägare i Bokförlaget Tranan där han även är styrelseordförande.

Speaker picture

Lisa Langseth

dramatiker och regissör


Lisa Langseth är dramatiker och regissör med flera hyllade långfilmer i bagaget, Till det som är vackert, Hotell och Euphoria och nu senast netflix-serien Kärlek och anarki. 

Speaker picture

Sara Westerberg

produktionsassistent


Sara är en driven kvinna i sina bästa år som brinner för organisering, musik och event. Förutom att driva sitt eget företag jobbar hon som produktionsassistent på Talentcoach och är även projektledare för musiktävlingen Imagine och showcase festivalen Live at Heart Southeast. Saras resa i musikbranschen startade 2011 när hon började studera Music & Event Management programmet på Linnéuniversitetet och har sedan dess arbetat med olika projekt inom musik-, sport- och event branschen.

Speaker picture

Eva Burman

chefredaktör Sörmlandsmedia och Eskilstuna-Kuriren


-

Speaker picture

Lutte Berg

musikalisk ledare Flen Världsorkester


Lutte Berg är skapare och konstnärlig ledare för Flen Världsorkester som har skapat stort intresse och SVT, SR, Aftonbladet, Expressen och E-kuriren m.fl har rapporterat om projektet. Plattorna Mosaik (2018) och Rötter (2020) har släppts, många konserter har genomförts och nya äventyr är på gång! Orkestern är ett samarbete med Kulturskolan, ABF och Operainitiativet. Lutte Berg är en jazz-fusion gitarrist med folkmusiken som stor inspirationskälla. Han har medverkat i ca 50 cd-inspelningar varav 6 skivor i eget namn och har spelat med bl.a Paul McCandless (Oregon), Mick Goodrick, Antonello Salis, Baba Sissoko, Javier Girotto och Ares Tavolazzi. The Stone (New York), Hongkong, Damaskus (Syrien), Aleppo (Syrien), Algeries (Algeriet), San Remo, Umbria Jazz, Roccella Ionica Jazz Festival är ett urval av ställen där Lutte Berg har spelat som turnerande musiker.

Speaker picture

Erik-Oscar Oscarsson

kulturnämndens ordförande Sametingets


Samiskt perpspektiv Eric-Oscar Oskarsson från Jakt och fiskesamerna valdes av ett plenum i Lycksele till ordförande för mandatperioden 2021-2025. Oscarsson har tidigare suttit som ledamot i kulturnämnden under 8 år.

Speaker picture

Eva Camél Fuglseth

projektledare Digit or die


Eva Camél Fuglseth är en erfaren projektledare som genom sitt projektledarskap fokuserar på att skapa resultat, arbetsglädje, engagemang och, inte minst, nyfikenhet att pröva nya vägar för att komma framåt. Med ett starkt resultat – och verksamhetsfokus och ett agilt arbetssätt har hon lett projektet Digit or die på kulturförvaltningen i Stockholms stad under pandemin med mycket fina resultat.

Speaker picture

Charlotta Miller

utvecklare film/rörlig bild Region Jönköpings län


Charlotta Miller är kort- och novellfilmsregissör med en magister i manus från Stockholm Dramatiska Högskola. Hon har bland annat arbetat med film och tv-drama som rollsättare, vilket hon fick en guldbagge för 2008. Sedan hösten 2020 arbetar hon som utvecklare för film och rörlig bild inom Region Jönköpings län.

Speaker picture

Jon Brunberg

kulturpolitisk strateg Konstnärernas Riksorg.


Jon Brunberg är bildkonstnär och kulturpolitisk strateg och pressansvarig på Konstnärernas Riksorganisation. Han är också verksam som skribent och förläggare.

Speaker picture

Isabella af Klintberg

verksamhetsledare Centrum för dramatik


Isabella af Klintberg representerar här ord- och filmområdet, författare, dramatiker, översättare och filmskapare. Centrum för dramatik arbetar med förmedling av dramatiker, manusförfattare och översättare av dramatik som skriver för scen, film, radio, TV och andra medier, förmedlar dramatiker- och författarbesök till skolor, initierar läs- och skrivfrämjande projekt och verkar för att medlemmarnas kompetens ska tas till vara i samhällets olika verksamheter.

Speaker picture

Staffan Rydén

ordförande Nationellt centrum för musiktalanger


Rydén har varit vice VD för Kungliga Dramatiska Teatern fram till 2008. Han har tidigare varit VD för Folkoperan som han grundade tillsammans med bland andra Claes Fellbom. Från 2010 var han rektor för Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, som han lämnade då han 2013 utsågs till Västra Götalandsregionens kulturchef.

Speaker picture

Hans Abrahamsson

docent i Freds- och utvecklingsforskning


Hans Abrahamsson är forskare från Göteborgs Universitet, institutionen för globala studier.  På uppdrag av SKR har Hans under senare år särskilt studerat vilken roll medborgardialoger kan spela, för att värna demokrati och en fredlig utveckling i ett svenskt sammanhang. Centrala forskningsområden är strukturella hinder för medskapande och dialog samt socialt hållbara och rättvisa städer.

Speaker picture

Linda K Nordfors

konstnär, entreprenör och affärsutvecklare.


Linda K Nordfors hjälper verksamheter inom främst kulturen och hållbarhetsområdet att skapa ekonomisk hållbarhet genom Passionsdriven affärsutveckling. Hon är medgrundare till den nationella ideella föreningen PUNKS och har drivit Sveriges första konstbyrå i 20 år. Läs mer om Den Passionsdrivna Ekonomin på www.lindaknordfors.com

Speaker picture

Patrik Liljegren

chef kulturstrategiska staben och bitr kulturdirek


Kulturstrategiska staben arbetar med strategiska kompetenser och kulturstöd för att utveckla stadens kulturliv. Särskilt fokus har fria kulturlivet, KKN-området, barn och ungdomskultur, fritid och kulturmiljöns position. Patrik har tidigare arbetat på Riksteatern och Södra Teatern.

Speaker picture

Anna Emilsson

dansare, koreograf & verksamhetsledare Språng & Sp


Anna har hjärtat i en praktik sprungen ur improvisation och interdiciplinärt arbete, där olika människor och konstformer möts. Uttrycket är kroppsligt, oavsett vilken kropp en har, och visuellt i grunden men tar den väg som varje verk kräver. Anna är dansare, koreograf, pedagog och verksamhetsledare med en bakgrund i performance, talteater och fysisk teater. Arbetet har ett samspel av alla uttryck där rösten, kroppen och det visuella får ta lika stor plats. Det starka samspelet mellan aktörerna på scenen och publiken är av stor vikt. Det är nära, dynamiskt och levande. Genom åren har jag bland annat jobbat med Candoco Dance Company, The People Pile Arts Collective, Frauke Requardt, Alex Julyan, Gill Clarke, Sonia Boyce, Benedikte Esperi, Eva Ingemarsson Dansproduktion, Danskompaniet Spinn, Ami Skånberg Dahlstedt, Embla, Nadia Nair och Språng mfl.

Erik Poppe

regissör


Erik Poppe är filmregissör, manusförfattare och fotograf, utbildad vid Dramatiska Institutets fotolinje (numera Stockholms konstnärliga högskola). Han har bland annat regisserat Konungen val och Utøya 22 juli, och är aktuell med nyinspelningen av Utvandrarna.

Speaker picture

Imor Hermann

casting director, pedagog och leg. psykoterapeut


Teaterregissör, Casting Director, pedagog och legitimerad psykoterapeut med egen praktik. Imor håller kurser för skådespelare under rubriken Mod, kommunikation och presentation. Han har castat ett 40 tal film och TV produktioner som Fucking Åmål, Tillsammans och Så som i himmelen, och arbetat som casting director på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm med fler än 80 produktioner.

Speaker picture

Marie Lundin Karphammar

barnrättsjurist Sveriges kommuner och regioner


-

Speaker picture

Lena Klintberg

barnrättsansv. kommunledningskontoret Eskilstuna


Lena Klintberg är barnrättsansvarig på Eskilstuna kommun, som utvecklare med fokus på barnrätt och social hållbarhet.

Speaker picture

Helena Fagerstam

biografägare


Äger Rio Bio i Ljusdals kommun, samt jobbar med Framtidens mötesplatsbiograferna i Hbg, Gbg och Malmö. Har tidigare varit försäljningschef på filmbolaget Fox samt jobbat med film och eventvisningar på Folkets Hus och Parker.

Speaker picture

Monica Johansson

regionstyrelsens ordförande Sörmland


-

Speaker picture

Lena Nilsson

administrativ chef


Lena Nilsson är en erfaren avdelningschef och ledare med mod att utmana invanda mönster och arbetssätt för att förbättra resultat. Hon använde ett pressat läge i organisationen, under pandemin, för utveckling och kompetenslyft som ledde till en dramatisk förändring i Kulturförvaltningen Stockholms stad. Hennes mål är att få både verksamhet och människa att nå sin fulla potential och att leverera mot uppställda mål. Lena har erfarenhet från komplex verksamhetsstyrning och ledning på högsta nivå i både idéburen och offentlig verksamhet.

Speaker picture

Ylva Frid

arkitekt och projektledare Den nya bruksorten


Ylva Frid är arkitekt och projektledare för utvecklingsprojektet Den nya bruksorten som drivs av Not Quite i Fengersfors. Målet med projektet är att långsiktigt stärka utvecklingen av Fengersfors bruk som en miljö för konst och kulturell verksamhet. 

Speaker picture

Jenny Månström

verksamhetsledare Danscentrum Syd


Utbildad inom teater och konst. Verksam inom båda fälten men främst med scenkonst i 26 år. Arbetat på bla Malmö Stadsteater, Skånes Dansteater, Teaterhögskolan i Malmö och Virserums Konsthall.

Emilia Halin Sjödin

musiker


Musiker i Åsele.

Theresa Lekberg

performancekonstnär, producent och filmare


Grundare av Art See Ocean Gallery & Artist in Residence. Driver sedan 2017 en internationell verksamhet med residens, studio för tvärvetenskapliga utforskningar och galleri i Nyköping.

Speaker picture

Eva Nyhammar

förvaltningschef Kultur och Skola Region Halland


Kultur i Halland arbetar medvetet med residensfrågan inom flera konstområden och med olika typer av avsändare. Det dynamiska in- och utflödet över regions- och nationsgränser skapar attraktionskraft och bidrar till att etablera Halland som en viktig aktör för konstnärer, både nationellt och internationellt. På samma gång stimuleras halländska produktionsmiljöer, institutioner och det lokala konstlivet. Särskilt har samverkan med de halländska kommunerna fungerat bra och varit framgångsrikt. Residensverksamheterna fungerar som självständiga verksamheter och som komplement till redan befintliga halländska konst- och kulturinstitutioner. Kultur i Halland initierar och driver flera residensverksamheter och stödjer också självinitierade residensverksamheter genom sökbara kulturutvecklingsstöd och fleråriga verksamhetsstöd.

Speaker picture

Martin Enget

konst- & antikhandlare


Martin Enget är konst- & antikhandlare med en gedigen kunskap inom byggnadsvård och arkitektur. 2016 stod Höganäsbolagets gamla centrallager & finkeramiska fabrik och förföll, med ett överhängande rivningshot. På fem år har byggnaden förvandlats till en självklar mötesplats.

Speaker picture

Dalila Alibasic

MUF: Moderata ungdomsförbundet


-

Lena Willemark

sångerska och riksspelman


Lena Willemark är en banbrytande och genreöverskridande sångerska och riksspelman, som kommit att bli en centralgestalt inom den svenska folkmusiken. Hon har samarbetat med en rad musiker och artister i olika genrer. En annan del av hennes skapande är komponerandet – hon har i alla olika konstellationer under åren komponerat och arrangerat en mängd musik. Lena har tagit emot en rad utmärkelser, däribland fem Grammisar, varit nominerad till Nordiska rådets musikpris och är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. I mars 2021 tilldelades Lena Willemark juryns Hederspris i Dalecarlia Music Awards.

Speaker picture

Richard Nyman

romsk brobyggare


-

Speaker picture

Marie Svensson

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Eskilstuna


Marie Svensson är kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden (S) i Eskilstuna kommun samt ledamot i Kulturlyftets Strygrupp.

Speaker picture

Hasse Hjortek

Kulturverket


-

Speaker picture

Linus Flogell

baryton hos Operaimprovisatörerna


Linus Flogell är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg och Operahögskolan i Stockholm. Han är medlem i Operaimprovisatörerna sedan 2009. Linus har sjungit roller på GöteborgsOperan, SpagettiOperan Regina, Årsta Teater, Hangaren/Subtopia, StrömstadsOperan som Kungliga Operan samt Folkoperan. Genom Operaimprovisation har Linus breddat sin sceniska palett och vidgat sitt vokala omfång. Han anser att alla sångare borde få chansen att prova på, då det går sångarlivet så mycket mer mångfacetterat och innehållsrikt. Foto Lina Enberg

Speaker picture

Alexandra Orrgård Solén

sopran hos Operaimprovisatörerna


Alexandra Orrgård Solén är utbildad på Operastudion 67, Musikhögskolan i Stockholm, Conservatoire F. Morlacchi i Perugia, Italien samt vid Mozarteum i Salzburg, Österrike. Hon har varit anställd som solist vid bl a Kungliga Opera, Malmö Musikteater, Oldenburgisches Staatstheater och Theater und Philharmonie Thuringen. Hon har konserterat i Europa och medverkat vid flertal radioutsändningar.

Johannes Hylander

moderator


-

Speaker picture

Maria Olofson

pianist vid Operaimprovisatörerna


Maria Olofson är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm, Ingesunds folkhögskola musiklinje, Musikvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet och Boulevardteaterns Teaterskola. Hon har verkat som frilansande musiker främst i Stockholm och London. Maria har sedan 2004 samarbetat med Robert Weitz, en av Sveriges främsta teaterimprovisatörer och driver tillsammans med honom musikprogramgruppen Tomat. Hon arbetar som musiker och kompositör inom barnteater, främst på Junibacken i Stockholm. Hon har varit agerande musiker och kompositör inom ett antal olika uppsättningar på bl a Teaterstudio Ledermann, Mosebacke, Teater Scenario, Reginateatern m fl scener. Foto David Hornwall

Speaker picture

Martin Aagard

kulturjournalist Aftonbladet


-

Speaker picture

Helena Karlsson

Kulturverket


-

Speaker picture

Joppe Pihlgren

verksamhetsledare Svensk Live


-

Petri Kivimäki

musiker, musikledare Åsele kulturskola


-

Speaker picture

Robin Lennartsson

SDU: Ungsvenskarna


Robin Lennartsson är valadministratör i Ungsvenskarna och Ordförande i SD Karlstad. Har studerat statsvetenskap och tagit kandidatexamen. Sedan dess jobbar jag som tjänsteman för Ungsvenskarna samt innehar uppdraget som ordförande för Sverigedemokraterna Karlstad.

Speaker picture

Madeleine Dunderlin

kulturutvecklare med inriktning på finsk kultur


-

Speaker picture

Gunnar Andersson

ordförande och spelledare i Smedbälgarna


Gunnar Andersson är en skicklig dragspelare med lång erfarenhet både som musikant och orkesterledare. Gunnar har dessutom bred erfarenhet från föreningslivet där han inom Dragspelsklubben Smedbälgarna innehaft olika befattningar. Nu är han sedan flera år uppskattad ordförande i klubben.

Malin Hillström

musiker


Musiker i Åsele.

Speaker picture

Veronica Lamppa Lönnbro

Enhetschef, stf generaldirektör Kulturrådet


Kulturrådet är en myndighet som genom att främja, följa upp och fördela bidrag till kultur är med och förverkligar nationell kulturpolitik. Vi arbetar för att utveckla Sveriges kulturliv i hela landet och internationellt.

Speaker picture

Kenneth Hagström

regional utvecklingsdirektör i Region Sörmland


I det uppdraget ingår bland mycket annat det regionala perspektivet på platsutveckling och attraktiva livsmiljöer. Tidigare har han mångårig erfarenhet från att arbeta strategiskt med stadsutveckling i flera kommuner och där ansvarat för samverkansarenor mellan kommun, fastighetsägare, kommersiella och ideella aktörer. Allt med syfte att skapa trygga och attraktiva miljöer där medborgarnas behov stått i centrum.

Speaker picture

Nike Örbrink

KDU: Kristdemokratiska ungdomsförbundet


Nike Örbrink är förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) och ett av Kristdemokraternas toppnamn till riksdagen i valet 2022. Kulturfrågorna prioriterar hon högt.

Speaker picture

Ida Thorén

filmkonsulent Film i Sörmland


Filmkonsulent med fokus på områdena talang och produktion samt visning och spridning.

Speaker picture

Noah Hellwig

koreograf och dansare


Noah Hellwig är professionell koreograf och dansare, liksom styrelsemedlem i en av årets konventpartners Smart Coop.

Speaker picture

Kate Parson

handläggare på Kungliga biblioteket


Kate Parson är handläggare för ett samarbetsprojektet om on-demand e-böcker EODOPEN, på Kungliga biblioteket och delfinansierat av Europeiska kommissionen

Speaker picture

Hasan Ali

musiker/rappare


Hasan är en av de första att komma med i FlenVärldsorkester, då han en dag klev in på Amazon i Flen under tisdagsrepet år 2016. Han blev snabbt solist i orkestern. Rappat har han gjort sedan 2010. Hasan började skriva text som 12-åring i sitt hemland Syrien. I början skrev Hasan på arabiska men har den senaste tiden börjat laborera med svenska och engelska på fritiden. Texterna är alltid självbiografiska. ”Jag skriver om kärlek och gatuliv… Ja… vi kom från en avlägsen plats, men vi är här nu.”

Speaker picture

Victoria Lagerkvist

biblioteksutvecklare Region Sörmland


Victoria arbetar regionalt i Sörmland med hur bibliotek tillsammans med sitt lokalsamhälle och genom medskapande kan skapa ett mer hållbart samhälle. Victoria har tidigare arbetat på folkbibliotek och kulturhus, och pluggat kommunikation och mänskliga rättigheter.

Speaker picture

Tobias Nielsén

utredare och ordförande Kreativa Sverige


Tobias Nielsén är utsedd av regeringen till särskild utredare och ordförande för snabbutredningen Kreativa Sverige. Utredningen ska skriva fram förslag på en tioårig nationell strategi för att främja företagen inom de kulturella och kreativa näringarna (Ku 021:03). Tobias är förlagschef och vd för Volante. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och Columbia Business School i New York och inledde sina första yrkesår som journalist och kulturskribent, framför allt på Expressen. Han är ledamot i Folkoperans styrelse, och har tidigare varit ledamot i Förläggareföreningens styrelse samt i flera myndigheter.

Speaker picture

Benny Marcel

moderator


Direktör Nordisk Kulturfond

Jesper Nilsson

musiker


Musiker i Åsele.

Karin Pettersson

LUF: Liberala ungdomsförbundet


Karin Pettersson är kulturpolitisk talesperson för Liberala ungdomsförbundet.

Speaker picture

Assar Wixe

SSU: Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund


Assar Wixe sitter i SSUs förbundsstyrelse och i dess utskott för jämlikhet. Tidigare har han varit kommunpolitiker i Kungälvs Politik med ansvar för bland annat kulturfrågor.

Speaker picture

Tiny Festival Producers

scenkonstkollektiv


Tiny Festival Producers är ett nomadiskt scenkonstkollektiv som består av Benedikte Esperi, Cia Runesson och Annika Wahlöö. Vi producerar performances, föreställningar och festivaler, främst i Västra Götaland.

Speaker picture

Iwona Preis

ordförande Smart Sweden


-

Speaker picture

Mika Brovall

Ung Vänster


Mika Brovall sitter i Ung Vänsters förbundsstyrelse sedan ett år tillbaka. I Göteborg jobbar hon för förbundet och planerar att börja studera till historielärare.

Speaker picture

Signar Mäkitalo

smittskyddsläkare på Region Sörmland


Smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo resonerar kring corona, restriktioner, kultur och Maslows trappa.

Speaker picture

Marco Vega

ledamot lokalföreningen MÄN Malmö/Lund


Marco Vega har ett styrelseuppdrag i lokalföreningen MÄN Malmö/Lund. Till vardags arbetar han sexualupplysare, utbildare och föreläsare. Han har under många år besökt skolor och samtalat med elever och personal om sexualitet, sex, identitet, samtycke och känslor. De senaste fem åren har fokus hamnat på frågor som rör killar, killnormer, män och maskuliniteter. Hur pratar vi om dessa frågor för att kunna förändra det destruktiva och behålla det som funkar?

Speaker picture

David Ling

språkrör Grön Ungdom


-

Åsa Jonsson Persson

musiker


Musiker i Åsele.

Speaker picture

Ensemble Kabaret Kolhuset

Kolhusteatern


Kabaret Kolhuset är en ensemble bestående av sångerskorna Hannah Jarl, Josephine Thunell och Emma-Karin Maurin. Samt kapellmästare Dan Jisei, bas Adam Nätt, piano/gitarr Johannes Annfält, blås Adrian Holmström och trummor Lenne Lehtonen.

Speaker picture

Teater Sörmland

scenkonstkompani


TEATER SÖRMLAND är ett scenkonstkompani som bygger på fem starka delar: 1) turnerande scenkonst för barn- och unga 2) sommarspelet Nyköpings Gästabud 3) kursverksamhet 4) integrationsprojekt 5) skapande skola Teater Sörmland startade 1975 och har sedan dess spelat för närmare en miljon låg-, mellan- och högstadieelever. 2020 tillträdde en ny konstnärlig ledning bestående av Maja Lundqvist och Jerk Ohlson Westin. Teatern har en helårsverksamhet som engagerar såväl professionella scenkonstnärer som amatörer i en mängd olika projekt varje år.

Josefin Halin Sjödin

musiker


Musiker i Åsele.

Speaker picture

Sebastian Björkman

producent Giron Sámiteahters


Sebastian är producent på Giron Sámi Teáhter men också dansare. Han har sina samiska rötter i Ammarnäs, men även i en del av de familjer som på 1920-talet blev tvångsförflyttade från Karesuando.

Speaker picture

Johanna Alm Dahlin

utredningsansvarig på DIK


-

Phira Songcharoen

musiker


Musiker i Åsele.

Emma Hellgren

musiker, journalist och dokumentärfilmare


Emma Hellgren, dokumentärfilmare, journalist och musiker skapade filmen Säg det i lokala toner som handlar om ett gäng unga musiker i Åsele som kämpar för att bevara kulturen i södra Lappland. Filmen är ett samarbetsprojekt med Linköpings Universitet.

Speaker picture

Marie Wårell

verksamhetsledare och koreograf Dansinitiativet


Norrbottensbaserade Dansinitiativet är Norrbottens första fria scen för dans och cirkus. Dansinitiativet producerar, huserar, presenterar och turnerar professionell rörelsebaserad scenkonst med bas i Luleå. Genom praktiska insatser arbetar vi för ett attraktivt och hållbart klimat som stärker den nationella infrastrukturen för den rörelsebaserade scenkonsten vidare norrut i Barentsregionen.

Speaker picture

Annika Hirvonen

ledamot (MP) Utbildningsutskottet


-

Speaker picture

Samuel Jarrick

baryton hos Operaimprovisatörerna


Samuel Jarrick gick ut Operahögskolan 2004 och har sedan setts flitigt på bl a Folkoperan, Läckö Slottsopera och Drottningholms slottsteater, Kungliga Operan samt Malmö Opera. Han har även sjungit på Operan i Köpenhamn samt på operan i Cape Town Sydafrika. Han har även medverkat i flera projekt med regissören och dramatikern Stina Oscarson. Vid sidan av sina sångjobb är Samuel själv engagerad i klimatfrågan och nyligen blev han åter talesperson för föreningen Klimataktion. Han brinner särskilt för "artivismen" - att hitta påhittiga sätt att kombinera aktivism och konst för att nå ett djupare samtal om klimatet och andra stora utmaningar som vi står inför. Foto Lina Enberg

Speaker picture

Klara Adolphson

innovation Leadership Group


-

Speaker picture

Rebecka Svensén

kommunikationsansvarig Folkbildningsrådet


-

Speaker picture

Vasiliki Tsouplaki

kulturpolitisk talesperson Vänsterpartiet


Vasiliki Tsouplaki är förste vice ordförande i Kulturutskottet. 

Speaker picture

Christer Nylander

kulturpolitisk talesperson Liberalerna


Christer Nylander är riksdagsledamot för Liberalerna och ordförande i Riksdagens kulturutskott. Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2002, invald för Skåne läns norra och östra valkrets. Han var Liberalernas gruppledare från 2016 till 2019. Nylander kom in i riksdagen första gången som ersättare 2000. Han har en fil.kand. i statsvetenskap, är maratonlöpare och därtill författare av tre romaner. 

Speaker picture

Roland Utbult

kulturpolitisk talesperson Kristdemokraterna


Roland Utbult representerar Kristdemokraterna i kulturutskottet och i seminariet. 

Speaker picture

Amanda Lind

fd kulturminister


Nationellt perspektiv Amanda Lind är en miljöpartistisk politiker och var kultur-, demokrati- och idrottsminister 2019–2021 och Miljöpartiets partisekreterare 2016–2019.

Speaker picture

Lawen Redar

kulturpolitisk talesperson Socialdemokraterna


Lawen Redar är kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna i Riksdagens Kulturutskott.

Speaker picture

Catarina Deremar

kulturpolitisk talesperson Centerpartiet


Catarina Deremar är kulturpolitisk talesperson för centerpartiet. 

Speaker picture

Anna Sibinska

kulturpoltisk talesperson Miljöpartiet


-

Speaker picture

Kristina Axén Olin

kulturpolitisk talesperson Moderterna


Kristina Axén Olin är sedan hösten 2016 är ordförande för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle. Axén Olin var finansborgarråd i Stockholms kommun 2006–2008 och valdes in i riksdagen i valet 2018. Sedan 2022 är hon kulturpolitiskt talesperson hos Moderaterna.

Speaker picture

Nina Björby

ordförande Regional Musik i Sverige


Regionalt perspektiv Nina Björby är vice ordförande i Styrelse Kulturlyftet. Hon är socialdemokratisk ordförande för Kulturutskottet och ledamot i Regionala Utvecklingsnämnden, Region Västerbotten. Samt ledamot i Regionstyrelsen och dess arbetsutskott.

Speaker picture

Robert Uitto

ordförande Länsteatrarna och Kulturlyftet


Regionråd i Region Jämtland Härjedalen och arbetar bla med de regionala kulturfrågorna. Är också styrelseledamot i Jamtli med Nationalmuseum Jamtli. Är sedan några år tillbaka Ordförande för Länsteatrarna Sverige med 21 länsteatrar som medlemmar. Arbetar politiskt med folkbildningsfrågor inom Folkhögskolor och studieförbund.. Som Ordförande i Kulturlyftet - den organisation som ”äger” Folk och Kultur och ledamot i Folk och Kulturs styrgrupp blir det kulturfrågorna och kulturpolitiken som är min vardag, med frågor som kulturens överlevnad i coronatider, frågan om kulturens frihet, förutsättningarna för den regionala scenkonsten, hotet mot demokratin och yttrandefriheten. 

Speaker picture

Jonas Hellberg

ordförande Länsmuseernas samarbetsråd


Ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd och i Kalmar läns museum. Regionpolitiker (S) och egenföretagande kulturentreprenör, driver Persona galleri på Kvarnholmen i Kalmar.

Speaker picture

Åsa Kratz

side-kick i live-studion Folk och Kultur


Åsa Kratz är ledamot i Kulturlyftets Styrgrupp samt ordförande i Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet i Region Sörmland.

Speaker picture

Matilda Westerman

programledare Folk och Kultur


Matilda Westerman är moderator, författare och fd. stabschef på utbildningsdepartementet. Hon brinner för kulturfrågan i alla dess former, allt ifrån Backmans böcker till krogshower i olika skepnad till teater och museiebesök. Den vanligaste frågan på helgerna hemma hos Matilda är "ska vi titta på Vinterstudion idag eller ska vi gå på museum"?

Speaker picture

Sara Parkman

folkmusiker, kompositör och alumn från Unga tankar


Sara Parkman är folkmusiker och tonsättare, utbildad vid KMH i Stockholm, Malungs Folkhögskola och Musikkonservatoriet i Falun. Under de senaste tio åren har Parkman rört sig fritt mellan olika delar i svenskt kulturliv, men alltid med rotade rötter i den svenska folkmusiken. Hon har skrivit dramatik och turnerat med Riksteatern med folkmusikshowerna Fäboland och Nationalparken, komponerat musik för kör, släppt grammisnominerade och prisbelönta album som Vesper, Matriarkerna och Sara Parkmans Skog, tagit emot DN:s Kulturpris och turnerat runt i landet på de flesta av Folkets hus, kyrkor, konserthus och ruffiga klubbar. Hon är medlem i konstgruppen The non existent center som driver kulturcentret Ställbergs gruva i Bergslagen och del av kollektivet som driver skivbolaget Supertraditional.

Speaker picture

Annika Lantz

programledare Sveriges Radio


Annika Lantz är en av de främsta radioprofilerna i Sverige som med sin humor och kvicktänkthet är en unik röst i etern.

Speaker picture

Verneri Pohjola

musiker


Den finska trumpetisten och kompositören Verneri Pohjola har under de senaste 20 åren skapat en unik och kännbar spelstil. Hans sätt att spela osar av värme och lugn, och stark och uttrycksfull improvisation. Den finska dagstidningen Helsingin Sanomat har beskrivit honom som ”Finlands mest människoljudande och känslomässigt intelligenta trumpetist.” Hans Emma-belönade debutalbum Aurora sprängde 2011 den europeiska och amerikanska jazzscenen och fick hyllande recensioner från båda världsdelarna. Med sitt andra album Ancient History kvitterade Pohjola ut sin plats som en av Europas mest uppskattade jazzmusiker. I maj 2020 släppte han albumet ”The Dead Don’t Dream” där han kombinerar influenser från sina tre senaste skivor till en raffinerad helhet. I kvartetten spelar utöver Pohjola, Tuomo Prättälä (piano), Mika Kallio (trummor) och Antti Lötjönen (bas) och mellan dem råder en magisk förståelse för den gemensamma riktningen och känslan.

Speaker picture

Virpi Pahkinen

dansare och koreograf


Flerfaldigt belönade Virpi Pahkinen är en av Nordens ledande koreografer och solodansare och har verkat vid dansscener i närmare 50-tal länder. Virpi Pahkinens koreografiska språk präglas av såväl det arkaiska, mytologiska som science-fiction. I dansen har hon forskat i människans och naturens tid i sina verk Deep Time och Black Rainbow. Fotograf: José Figueroa

Speaker picture

Johanna Koljonen

mediaanalytiker och kulturjournalist


 Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv. 

Speaker picture

Lena Willemark

sångare, riksspelman, kompositör


Lena Willemark är en banbrytande och genreöverskridande sångerska och riksspelman, som kommit att bli en centralgestalt inom den svenska folkmusiken. Hon har samarbetat med en rad musiker och artister i olika genrer. En annan del av hennes skapande är komponerandet – hon har i alla olika konstellationer under åren komponerat och arrangerat en mängd musik. Lena har tagit emot en rad utmärkelser, däribland fem Grammisar, varit nominerad till Nordiska rådets musikpris och är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. I mars 2021 tilldelades Lena Willemark juryns Hederspris i Dalecarlia Music Awards.

Speaker picture

Lisa Nilsson

artist, sångare, låtskrivare


Som en av Sveriges största artister behöver Lisa Nilsson ingen närmare presentation. Hon fick sitt stora genombrott 1992 med sitt tredje album ”Himlen runt hörnet” och har sedan dess släppt elva soloalbum. Åren 1996–1999 gjorde hon en paus i skivutgivningen för att ägna sig åt att utveckla sitt artisteri. Hon började skriva och producera sin egen musik och lät hädanefter repertoaren inkludera även jazz och brasiliansk musik. Lisa Nilsson har under åren kombinerat musiken med skådespeleri och dans. Hon har spelat två bejublade huvudroller på Stockholms Stadsteater i musikalerna ”Next to Normal” och ”Chicago”. Hon har även gjort roller i flera spelfilmer genom åren, varav den senaste i ordningen är den danska långfilmen ”Gud taler ud”.

Speaker picture

Dougald Hine

Keynote speaker


Dougald Hine is a social thinker, writer and storyteller responsible for creating a series of organisations including the Dark Mountain Project, the ‘utopian regeneration agency’ Spacemakers, and a school called HOME.

Speaker picture

Jonatan Spejlborg

Keynote speaker


Jonatan Spejlborg is first and foremost a collaborator with others in projects that aim to nurture spaces for collective questioning, exploration and experimentation with making liveable futures. He is co-founder of several artist-run institutions and projects such as the experimental art school 'LungA School', the artist residency and collective ‘HEIMA Collective’ and the radio station ’Seyðisfjörður Community Radio FM107,1’ - all of them based in the small village of Seyðisfjörður on the east coast of Iceland. 

Speaker picture

Märta Stenevi

språkrör Miljöpartiet


Märta Stenevi har varit regionråd i Skåne 2014–2016, kommunalråd i Malmö 2016–2019 och Miljöpartiets partisekreterare 2019–2021. Under februari - november 2021 var hon utsedd till jämställdhets- och bostadsminister.

Speaker picture

Annie Lööf

partiledare Centerpartiet


Annie Lööf är Centerpartiets partiledare sedan 2011 och riksdagsledamot sedan riksdagsvalet 2006, invald för Jönköpings län.

Speaker picture

Ulf Kristersson

partiledare Moderaterna


-

Speaker picture

Nooshi Dadgostar

partiledare Vänsterpartiet


Nooshi Dadgostar är partiledare för Vänsterpartiet sedan den 31 oktober 2020 och ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald i Sveriges riksdag för Stockholms kommuns valkrets.

Speaker picture

Nyamko Sabuni

partiledare Liberalerna


Nyamko Sabuni var ordinarie riksdagsledamot 2002–2006. Hon var statsråd i justitiedepartementet 2006, som Sveriges integrationsminister och jämställdhetsminister från 2007 till 2010 och som biträdande utbildningsminister från 2010 till 2013. Sedan 2019 är hon partiledare för Liberalerna.

Speaker picture

Jeanette Gustafsdotter

kulturminister


Jeanette Gustafsdotter är sedan 30 november 2021 Sveriges kultur- och demokratiminister (S). Hon har tidigare arbetat för Sveriges Museer och var innan dess vd för Tidningsutgivarna.

Speaker picture

Magdalena Andersson

statsminister


Magdalena Andersson är sedan 30 november 2021 Sveriges första kvinnliga statsminister. Den 4 november blev hon vald till Socialdemokraternas partiordförande. Magdalena Andersson var finansminister 2014-2021 i Stefan Löfvens regering. Hon valdes i slutet av 2020 till ordförande för Internationella valutafondens högsta rådgivande organ IMFC och blev därmed den första kvinnan på posten.

Powered by

Hypersay Events
Event logo